Hopp til innhold

EB Nett risikerer tvangsmulkt etter hogst

Kraftselskapet EB Nett risikerer tvangsmulkt for ulovlig hogst langs Numedalslågen. I området holdt beveren til før. Nå er den borte.

Numedalslågen
Foto: Knut Brendhagen / NRK

Tidligere lærer Egil Brevik er på en rusletur langs Numedalslågen, et par kilometer nord for sentrum i Kongsberg. For noen år siden var det stor beveraktivitet her.

– Nesten all beveren er borte, nå som det meste er hugget ned, sier Brevik som mener deler av hogsten er gjort ulovlig.

Har sendt brev til kommunen

Egil Brevik

Tidligere lærer, Egil Brevik.

Foto: Knut Brendhagen / NRK

Snauhogsten er gjort over en lang strekning. Flere grunneiere langs elva har hogd helt ned mot elvekanten, men trolig er en del av hogsten gjort før lovverket ble strammet inn.

– Mangfoldsloven og sentrumsplanen kom i henholdsvis i 2009 og 2011. Hvis hogsten er gjort før det, er det ikke så lett å ta dem på det, sier Brevik.

Men særlig et område har Brevik merket seg, der han er sikker på at hogsten er gjort etter 2011. Eiendommen tilhører EB Nett. For å få området ført tilbake til slik det var før, har Brevik nå sendt et brev til kontrollutvalget i kommunen.

– Det har jeg gjort fordi jeg mener området skal bygges opp igjen.

Mener EB nett har tatt seg til rette

Annette Finnerud

Konstituert teknisk sjef, Annette Finnerud, i Kongsberg kommune.

Foto: Knut Brendhagen / NRK

Kongsberg kommune mener at eieren, EB Nett, har tatt seg til rette i området.

– Man kan drive med tynning, men man kan ikke hugge helt ned, sier konstituert teknisk sjef, Annette Finnerud.

– Det er tatt mye mer enn det kommunen mener er lov. Nå har vi sendt et varsel om pålegg og tvangsmulkt. EB Nett må komme med en plan for å føre elvebredden tilbake til slik den var, sier Finnerud.

Venter fortsatt på en plan

EB Nett hadde påbegynt en plan for å få vegetasjonen tilbake for halvannet år siden.

– Men planen er fortsatt ikke klar, og det er fordi vi måtte legge en helt ny kabel i den samme traseen langs elvebredden. Derfor har vi måttet utsette planen litt, sier seksjonsleder Trond Eriksen i EB Nett.

Han beklager forsinkelsen, og sier at EB Nett er innstilt på å få til en avtale med kommunen raskt.

– Viktig for ungene våre

En typisk beverhytte langs elvebredden.

En typisk beverhytte langs elvebredden. Det er i slike beveren liker å holde til.

Foto: Knut Brendhagen / NRK

Beveren er ikke utrydningstruet i Norge, men for Egil Brevik handler saken om mye mer enn at den ene arten fortsatt skal finnes i Kongsberg.

– Her var det voldsom beveraktivitet før. Det er et tegn på at det er variert natur, og det bør unger se og lære. Å se bever er en del av folkeopplysningen, sier han.