MC-ulykke i Ås

  • Lettere skadet etter MC-ulykke

    MC-føreren skal trolig opplevd at bakhjulet låste seg og har derfor gått i bakken. Fartsgrensen på stedet er 110 km/t. Føreren framstår, ifølge politiet, som lite til ikke skadet, og tas med til legevakten for sjekk. Kun ett felt holdes åpent, og det er derfor kø på stedet.

    MC-ulykke i Ås
    Foto: Kristiane K. Gander
  • MC-ulykke i Ås

    Det har vært en singelulykke med en motorsykkel på E6 sydgående ved avkjøring til Korsgården. Nødetatene er på stedet. Motorsykkelføreren, som er en mann i 20-årene, undersøkelses av helsepersonell.