Til kamp mot reservasjonsretten

Det var 70-tallstilstander på Youngstorget i Oslo. Årets markering av den internasjonale kvinnedagen har mobilisert folk langt utenfor den tradisjonelle kvinnebevegelsen.

Stort oppmøte på kvinnedagen 2014

YOUNGSTORGET, OSLO: Folk står som sild i tønne for å markere kvinnedagen i Oslo.

Foto: Ingunn Andersen / NRK

Elin Austad, Hilde Fjellså og Ingrid Berg-Buan.

Elin Austad, Hilde Fjellså og Ingrid Berg-Buan mener det er viktig å gå i tog for å vise motstand mot reservasjonsretten.

Foto: Maria Kristina Vevang / NRK

– Jeg har jobbet tidligere, men i år var det viktig å få fri. Det er viktig å vise motstand mot reservasjonsretten sier Elin Austad.

Hun gikk under 8. mars-komiteens hovedparole "Forsvar abortloven - Nei til reservasjonsretten".

– Kvinnedagen er kjempeviktig hvert år, men jeg tror mange har våknet av denne reservasjonsrett-saken. Dette er en sak som får snøballen til å rulle i feil retning, sier Hilde Firman Fjellså, medlem av Auf's sentralstyre.

Ingrid Berg-Buan gikk i tog for tredje gang.

– 8.mars toget er viktig alle år, men kanskje ekstra viktig i år. Tidligere har man gått for kvinner i andre deler av verden, men nå går man også for sine egne kvinner. Abort er en kvinne sitt valg, det er hennes kropp, sier hun.

Forhåndspåmeldingen til toget i Oslo har vært langt høyere i år enn på mange år. Hele Youngstorget var fullt. Politiet anslår at 10-15.000 personer møtte fram for å markere dagen.

NRK's reporter på stedet forteller at mange ikke fikk plass på torget, og måtte vente i sidegatene.

Det er trangt om plassen i toget gjennom Oslos gater.

Det var trangt om plassen i toget gjennom Oslos gater.

Foto: Maria Kristina Vevang / NRK

– Flott at folk sier ifra

Bak arrangementet sto 8. marskomiteen, som har lange tradisjoner for å markere den internasjonale kvinnedagen med et 8. marstog.

I komiteen deltar kvinner fra kvinnebevegelsen, fagforeninger, politiske partier, organisasjoner og andre.

Marte Stine Skinnerlien

Marte Stine Skinnerlien i 8. marskomiteen synes det er bra at folk sier ifra.

Foto: Maria Kristina Vevang / NRK

– Vi ser at reservasjonsretten engasjerer. Det er flott å se at folk sier fra at dette ikke er greit, sier komitemedlem Marte Stine Skinnerlien.

Hun tror også at mange møtte opp for å markere motstand mot vold mot kvinner.

– Det har vært mye i media om voldtekt, og vold mot kvinner er nok også en viktig sak for mange her i dag, sier hun.

Provoserende

Det var trangt om plassen da toget beveget seg gjennom gatene. Det er ikke overraskende at så mange har møtt opp, mener Randi Krogh.

– Det er gode saker hvert år, men i år føler jeg at vi faktisk kan gjøre en forskjell, for hovedsakene her handler om politikk, sier hun.

Christina Lukerstuen er enig. Hun gikk i 8. marstog for første gang, og mener reservasjonsretten for legene er provoserende.

– Som sykepleier kan jeg ikke nekte å gi folk behandling av slike grunner. Dette oppleves som en nær sak for meg.

Toget fra Youngstorget.

Toget på vei gjennom Oslos gater.

Foto: Eirin Eikås / NRK

Historisk dag

Den internasjonale kvinnedagen ble innstiftet i 1910 i København. Initiativet kom fra tyske Clara Zetkin. Inspirasjonen kom fra New York, der de allerede i 1908 hadde markert kvinnedag som ledd i arbeidet for kvinners stemmerett.

"Vi kvinner trenger også langt mer til at bli befriet enn mennene, fordi vi er langt mer underkuet enn dem", sa hun i sin tale på internasjonale sosialdemokratiske kvinnekongressen.

I Norge ble kvinnedagen markert for første gang i 1915, da Aleksandra Kollontaj fra Russland talte ved et stort fredsmøte i Oslo.

Etter at Kvinnefronten i 1972 tok initiativ til en større demonstrasjon i Oslo, fikk kvinnedagen en ny oppsving, men på slutten av 1970-tallet sank mye av engasjementet og interessen for å markere kvinnedagen.

Fra 1990-årene har 8. mars blitt mer en viktig markeringsdag, og en dag hvor kvinners situasjon og posisjon står på dagsorden.

Demonstrasjonstog på Youngstorget

YOUNGSTORGET 1974: Feministbevegelsen på 1970-tallet ga markeringen av kvinnedagen en oppsving.

Foto: Owesen, Paul / SCANPIX