Mannlig pleier siktet for overgrep

Politiet i Oslo har siktet en mannlig pleier for overgrep mot flere eldre på et sykehjem i Oslo.

Ifølge Aftenposten, har politiet i Oslo denne uken rullet opp en omfattende overgrepssak ved et av byen kommunale sykehjem.

- Vi mottok tidligere denne uken en anmeldelse om seksuelle overgrep mot tre eldre kvinner, og det er da institusjonslederen som har anmeldt saken til politiet, sier Hanne Kristine Rohde, leder av vold og sedlighetsseksjonen i oslopolitiet til NRK.

Utelukker ikke flere overgrep

En mann i 30-årene skal være siktet for seksuelle overgrep mot tre svært pleietrengende eldre kvinner. Overgrepene kan ha foregått over en lengre periode. Det er foreløpig uklart om det er flere fornærmede.

– Det er en av de elementene vi må se på i denne etterforskningen. Vi kan ikke utelukke at flere eldre har vært utsatt for seksuelle overgrep. Men i denne uken har vi fokusert på å få avhørt de eldre. Vi har greid å gjennomføre avhør av to av de fornærmede, og vi har også fått tatt noen vitneavhør. Den tredje fornærmede vil bli avhørt så fort som mulig, sier Rohde.

Krevende etterforskning

I frykt for bevisforspillelse, skal politet ha jobbet intensivt for å avhøre et stort antall ansatte og pasienter.

– Vitneavhør fra ansatte på sykehjemmet vil kunne være av stor betydning for å høre om andre eldre har gitt uttrykk for at noe er som det ikke skal være i omsorgssituasjonen, sier Rohde og legger til:

– Vi må gå litt nøysomt frem for ikke å skremme noen unødvendig. Det kan bli en krevende etterforskning.

Rohde forteller at Politiet ser svært alvorlig på saken.

– Seksuelle overgrep er alltid alvorlig, men det blir ekstra ille når det er noen som er i en omsorgssituasjon som utsettes for overgrep fra omsorgspersoner.

Benekter forholdene

Politet pressiserer at den siktede ikke er dømt.

– Den siktede er ikke domfelt, men er underlagt etterforskning av oslopolitiet, sier Rohde til NRK.

Det bekreftes fra Oslo kommune at en mannlig ansatt ved et av kommunens sykehjem er siktet. Den siktede har tidligere vært ansatt ved to andre institusjoner i Oslo. Mannen bestrider alle forhold i siktelsen.