Manglet nødvendig operasjonsutstyr

En pasient ved Sykehuset Østfold var klargjort for operasjon og lagt i narkose, da sykehuset oppdaget at de manglet nødvendig utstyr til å gjennomføre operasjonen. Det ble ringt etter nytt utstyr men det var ikke tilgjengelig. Alt utstyr rengjøres grundig og det var en time igjen av steriliseringsprosessen. Leder for pasientsikkerhetsutvalget for somatikk, Jostein Vist forteller at det har skjedd en glipp i forbindelse med pakking av utstyr.