Må løse røykedilemmaer på skoler

1. juli ble alle skoler og barnehager totalt tobakksfrie. Så hva gjør skolene med alle de gamle røykeområdene? Og hva blir den nye lovens utilsiktede konsekvenser?

1. juli ble alle skoler og barnehager totalt tobakksfrie. Så hva gjør skolene med alle de gamle røykeområdene?

– Det er snart pause nå, da kommer sikkert fler ut og skal ha seg en røyk.

Vi snakker med noen av Glemmen-elevene ute på røykeområdet i sidegaten Fremskridt. Den videregående skolen har 1300 elever og 300 ansatte. Hvor mange av dem som røyker kan ingen sette tall på i farten, men spontane gjetninger ligger på 200–300.

Mikael og Andreas

Mikael Oskarsson (tv) og Andreas Kilevold foretrekker å røyke på eller så nær skolen som mulig.

Foto: Rune Fredriksen / NRK

Akkurat nå er bare noen få ute for å ta seg en blås. Men sneiper liggende på fortauet eller blåst sammen i hauger i store betongaskebegre vitner om at plassen er flittig brukt.

– Det er flere røykesoner inne på skolen også, både lærere og elever pleier å ta seg en røykepause her, sier Sanne Rebekka Pettersen.

– Det har vært røykesone her så lenge jeg har gått på Glemmen, i hvert fall. Jeg har gått her to år nå.

Men 1. juli ble den tobakksfrie skolen innført. Nå er all bruk av tobakk, både røyk og snus forbudt.

Røyker uansett

– Det er jo noe tull, da. Hvem er det som har vondt av at vi røyker her, spør Andreas Kilevold.

– Jeg ser heller ikke problemet, sier kameraten Mikael Oskarsson.

– Hvor går dere og røyker hvis det blir stopp her, da?

– Da går vi litt lenger vekk fra skolen. Så det blir det samme, egentlig. Det er bedre om vi kan holde oss nærmere skolen, syns jeg, svarer Mikael Oskarsson.

Skolens mange dilemmaer

Glemmens rektor, Gunnhild Rosnes, ser Mikaels poeng som kanskje det vanskeligste av flere dilemmaer den nye loven påfører Glemmen videregående.
Rosnes er helt klar på at loven har trådt i kraft, men avventer fylkeskommunens integrering av loven i skolens reglement.

Men elever som ikke slutter å røyke vil ganske enkelt finne seg nye områder hvor de ikke nektes å røyke og snuse. Gjerne da utenfor skolens synsvidde og kontroll.

– Som den bynære skolen vi er, så er omsetning av rusmidler og narkotika noe vi samarbeider tett med politiet mot. Nå har vi ungdommene tett på, og dermed mer oversikt over den slags problemstillinger.

I tillegg risikerer vi å flytte ut problemer som oppsamling av mennesker og forsøpling til våre naboer, sier rektoren.

Gunhild Rosnes

– Vi risikerer å flytte problemer over til våre naboer, sier rektor Gunhild Rosnes på Glemmen videregående. skole.

Foto: Arne Glomdal

Blant skolens naboer er det en ungdomsskole, en barneskole, eldreboliger og andre private og offentlige bygg.

– Vi satser mye på å se elevene her på bruket, utdyper rektoren. Sørge for at de har det bra, og er trygge, og at de har oversikt over elementer uten for skolen, som kriminalitet og rus. Hvis disse ungdommene forsvinner ut av syne, til byen og parken, så bekymrer det meg.

Syns alt for mange røyker

Lateif Bander Al-Gashamy er ikke lei seg for at det blir et røykeforbud på skolen.

– Jeg syns det er forferdelig at så mange ungdommer som røyker her ute, sier eleven.

– Alle vet at det ødelegger helsa. Det burde vært flere lærere her og sjekket om folk røyket, og stanset det med en gang.

Vi satser mye på å se elevene her på bruket. Sørge for at de har det bra, og er trygge, og at de har oversikt over elementer uten for skolen, som kriminalitet og rus. Hvis disse ungdommene forsvinner ut av syne, til byen og parken, så bekymrer det meg.

Gunhild Rosnes, rektor Glemmen vdg. skole

Bør får lov til å bestemme selv

Sanne Rebekka vil også påpeke at dette forbudet rammer myndige elever.

– Det er bra at tobakk er ulovlig på barne- og ungdomsskoler. Men det er alt fra folk på 16 til de oppe i 30-års alder som går her på Glemmen. De som er over 18 bør jo få lov til å ta seg en røykepause hvis de vil.

– Samtidig er jeg for at røykesonene skal bli mindre. For dem som har astma eller ikke tåler røyk av andre grunner, så er røykesonene veldig tett innpå.

Og kanskje ikke minst:

Loven forbyr elevene å bruke tobakk både på og utenfor skolens område. Men skolens ansatte kan røyke av hjertets lyst så snart de er utenfor skolens port.

Dét kommer elevene til å merke seg, sier rektor Rosnes.

– Vi er jo rollemodeller. Det er åpenbart at det der kommer ungdommene til å være veldig . Det skjønner jeg jo.