Lover ikke alle behandling

Styret ved Sykehuset Buskerud vil ikke gi noen garantier for at alle får behandling neste år.

Sykehuset Buskerud har ingen patentoppskrift på hvordan man skal få orden på økonomien, og sikre alle behandling neste år.

Mens Stortinget krever balanse i regnskapene, går sykehuset i år mot et underskudd på hele 70 millioner kroner.

Må spare 100 millioner

Neste år må sykehuset skjære ned for mer enn 100 millioner kroner. Ledelsen ved sykehuset antyder nå at sparekniven kan ramme pasientene.

Sykehusets direktør, Halfdan Aass, skriver til styret at målet var å behandle like mange pasienter neste år som i år, men han ser allerede nå at det trolig ikke går. Nå er det gjennom flere år kuttet på alt man ser det er mulig å kutte på, nå er det bare behandlingen som står igjen.

Styrelederen, Bente Holm Mejdell, vil ikke si noe nå om man heller velger et nytt underskuddsår enn å kutte i pasientbehandlingen.

- Det vil det ikke være riktig for meg å svare på nå. Dette skal styret behandle i de kommende styremøtene, sier Mejdell.

Dyster fremtid

- Synes du det ser skummelt ut for neste år?

- Det er ingen tvil om at det er store utfordringer. Det er vi klar over, og det har vi uttrykt i de behandlingene vi har hatt både torsdag og tidligere, sier hun.

Nå har de bedt administrasjonen om å ta tak i de føringene som er gitt både fra Helse Sør og styret.

- Så skal dette tilbake til oss, og så skal vi behandle og diskutere det videre, sier Mejdell.