Lokalbanker i Rakkestad og Råde legges ned

De siste tre årene har antallet bankbesøk gått ned med cirka 75 prosent, derfor legger DNB ned filialene sine i både Rakkestad og Råde om en drøy måned.

De siste tre årene har antallet bankbesøk gått ned med cirka 75 prosent, derfor legger DNB ned filialene sine i både Rakkestad og Råde om en drøy måned.

– Vi har besluttet at vi nå skal samkjøre bankdriften våre flere steder i regionen. Filialene i Rakkestad og Råde vil stenge fra 30. april, bankdriften skal ivaretas fra de nærliggende kontorene, forteller Kai Thorvaldsen, regionbanksjef for DNB Østfold og Follo.

Kai Thorvaldsen

Regionbanksjef Kai Thorvaldsen i DNB Østfold og Follo.

Foto: Tomas Berger/NRK

Bankkundene blir stadig mer selvstendige og besøker banklokalene sjeldnere.

– Det vi ser at bankkundene våre i stor grad har blitt langt mer selvbetjente de siste to årene. De er sjeldent i banken og det er langt færre som besøker oss, legger han til.

Betaling på nettbrett, pc og mobil får mye av skylden for nedgangen i besøk.

– Det er betydelig færre enn for bare noen få år siden, i dag går jo alle med en bank i lomma.

Ordføreren reagerer

Fra kommunestyresalen har ordføreren i Råde, René Rafshol (H), utsikt til bankbygget i bygda. Han syns det er rart at DNB nå velger å stenge, når det ellers utvikles voldsomt i bygda.

René Rafshol

Ordfører René Rafshol i Råde kommune har utsikt til bygdas bankbygg fra kommunestyresalen.

Foto: Tomas Berger/NRK

– Her snakker vi om nesten 1000-1500 nye boenheter i sentrum, i tillegg har man et område fire kilometer unna med 100-150 boenheter, forteller Rafshol.

Ordføreren syns det er en merkelig strategisk avgjørelse av DNB.

– For nyetablerte som skal ta opp lån for første gang er det viktig å ha et godt forhold til sin lokalbank, mener han.

Rafshol er likevel ikke redd for at utviklingen i Råde skal stoppe opp uten en bank.

– For bankens del og for at flere skal få mulighet til å ta opp lån, tror jeg det kan ødelegge, men vi er tilpasningsdyktige, og vi skal klare oss, avslutter ordføreren.

For lite besøkt

Thorvaldsen forstår at ordføreren synes det er trist at banken forsvinner.

– Jeg skjønner hva ordføreren mener, men trafikken her er så minimal at det er krevende for oss, forklarer regionbanksjefen.

Han understreker at DNB likevel skal levere gode tjenester til Råde-folket også i fremtiden, men da fra Fredrikstad.