Lite fornøyd med statens jordbrukstilbud

Statens tilbud gjør det vanskeligere å utføre det oppdraget landbruket har fått: Nemlig å øke matproduksjonen i Norge. Det mener Østfold bondelags leder Martha Mjølnerød.

Leder i Østfold bondelag, Martha Mjølnerød

– Dette er den utviklingen jeg frykter, og det er en utvikling som har gått over tid, sier Martha Mjølnerød.

Foto: Bjørn Ruud / NRK

Staten tilbyr bøndene 90 millioner kroner i landbruksoppgjøret, noe som er 770 millioner kroner lavere enn bøndenes krav. Dette skviser flere gårdbrukere ut av yrket, mener bondelagslederen i Østfold.

– Det betyr at dag for dag, uke for uke, så går små eller mellomstore gårdsbruk ut som selvstendige bruk, sier Martha Mjølnerød.

– De blir forpaktet bort. Husdyrproduksjonen blir lagt ned. Bonden tar seg en annen jobb. Og de mindre brukene blir det færre av, og arealene blir i stor grad lagt til andre arealer og drevet som større enheter.

Øker ikke matproduksjonen med dette

– Det vi har prioritert i våre krav er å styrke små og mellomstore bruk. Det trengs for å øke matproduksjonen i Norge, noe en samlet næringskomité og Storting gitt oss som oppdrag.

– Slik det ligger, styrker ikke statens tilbud dette, sier Østfold boldenags leder.

Spent før forhandlingene

Samtidig som regjeringen vil kutte den direkte støtten fra staten med 70 millioner kroner, åpner de for å øke prisene på landbruksvarer med 125 millioner kroner. Dermed blir den såkalte rammen på tilbudet for 2016 på 90 millioner kroner.

Tilbudet skal nå finleses før landbruksorganisasjonene går i forhandlinger med staten.

– Nå er jeg spent på å se hvordan de har tenkt å bruke disse midlene, sier Mjølnerød. Det er et utgangspunkt for forhandlinger.

Lover inntektsøkning

Landbruksminister Jon Georg Dale

IKKE MYE Å GI: Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) kutter overføringene til bøndene med 70 millioner kroner sammenlignet med fjoråret.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

– Med tilbudet nå så viser prognosene at bøndene vil ha en inntektsvekst på fem prosent per år fra 2014, sa statens forhandlingsleder, departementsråd Leif Forsell, under pressekonferansen tidlig i ettermiddag.

– Vi registrerer at statens tilbud ikke kommer oss i møte på jordbrukets hovedprioriteringer om bedre mangfold i norsk landbruk, sa leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, under pressekonferansen der statens forslag ble lagt fram.