Hopp til innhold

Lime-sjefen dømmes til ni år fengsel

Nesten fire år etter at politiet og flere andre offentlige etater gikk til en nøye planlagt aksjon mot dagligvarekjeden Lime, er sjefen Sajjad Hussain (41) dømt til ni år i fengsel for menneskehandel og organisert kriminalitet.

Sajjad Hussain i retten og venter på domsavsigelse i Lime-saken

Sajjad Hussain sammen med sine forsvarere John Christian Elden og Mette-Julie Sundby før domsavsigelsen i Oslo tingrett, der han nå er dømt til 9 års fengsel. Hussain samtykket til fotografering.

Foto: Anders Fehn / NRK

Hussain er frikjent på noen punkter, men dømt for langt flere. Han er også dømt til inndragning av 42 millioner kroner. Han fradømmes også retten til å drive som selvstendig næringsdrivende, være daglig leder eller sitte i et styre.

Oslo tingrett mener Hussain skruppelløst har utnyttet ofrene, og at det har spart ham store penger i driften av Lime-kjeden.

– Min klient har sagt at han vil anke dommen, sa forsvarer Jon Christian Elden allerede før retten hadde lagt frem premissene for dommen.

Hussain får fradrag i fengselsstraffen for 692 dager i varetekt. Aktor la ned påstand om 13 år fengsel.

– Dommen er på 1099 sider og dommen er enstemmig, sa tingrettsdommer Yngvild Thue da retten ble satt fredag.

Hussain er regnet som hovedmannen, men stod tiltalt sammen med 12 andre, mange av dem familiemedlemmer (se faktaboks).

Utnyttet arbeidskraft

Retten slår fast at Hussain har lokket flere av sine ansatte til Norge med oppholdstillatelse for å deretter utnytte dem. De har fått fiktive arbeidskontrakter som viser at de tjener over 40 000 kroner i måneden, men i realiteten tjente de 12–13 000 kroner og måtte i mange tilfeller betale Hussain rundt 21 000 kroner i måneden i skatt og arbeidsgiveravgift. Det gjorde at de satte seg i gjeld.

I tillegg jobbet de fleste 10–14 timer hver dag, syv dager i uken, ofte i flere år i strekk. Tingretten mener Hussain og hans medhjelpere har utnyttet sine ansatte.

Retten dømte Hussain og flere av de andre tiltalte for syv tilfeller av menneskehandel. Samtidig mener retten at ikke alle de ansatte er utsatt for dette. De mener at flere hadde mulighet til å bryte ut av arbeidsforholdet, men at de likevel er grovt utnyttet.

Hussain var med i nesten alle de opptil 900 forholdene retten har behandlet.

– Dette er multikriminalitet, og særlig utnyttelsen av de fornærmede er særdeles alvorlig. Folk har jo på det nærmeste vært slaver her i Norge i årevis, sa aktor Geir Evanger til NRK etter at rettssaken var avsluttet.

En frikjent, tolv dømt

11 av de tiltalte er dømt for menneskehandel og organisert kriminalitet. De fleste er i tillegg dømt for flere andre straffbare forhold som bedrageri, forsøk på bedrageri, brudd på arbeidsmiljøloven, brudd på alkoholloven, hvitvasking, skimming og falsk forklaring. Nesten alle de tiltalte er frifunnet for enkelte tiltalepunkter.

Den tidligere straffedømte eks-psykiateren er dømt til fem og et halvt års fengsel. Sajjad Hussains bror, Sajid, er dømt til tre år og åtte måneder og Sajids kone er dømt til ett år og åtte måneder.

Den 32 år gamle eks-kjæresten til Sajjad Hussain er dømt til fire års fengsel, søsteren til brødrene Hussain er dømt til to år og tre måneder. Den mannlige slektningen (67) ble dømt til to og et halvt år, faren til ett og et halvt år og moren til ett år og åtte måneder.

Aktor Geir Evanger før domsavsigelsen

Aktor Geir Evanger før retten ble satt fredag.

Foto: Anders Fehn / NRK

En 43-åring kjent som «bingo-millionæren» er dømt til to år og åtte måneders fengsel. Den 60 år gamle mannen som er kjent som «drosjesjåføren» er dømt til ett års fengsel som allerede er sonet i varetekt. En 38 år gammel advokat er dømt til fire års fengsel. Han anker dommen, ifølge forsvareren hans, Mette Yvonne Larsen.

– Det er en streng dom. Jeg er ikke enig i den rettslige vurderingen retten har gjort og jeg mener saksbehandlingstiden har vært uforsvarlig lang, sier hun.

Den tidligere kjøpmannen var tiltalt for ett tilfelle av menneskehandel, men er frifunnet.

Åtte av de tiltalte er ikke til stede under domsavsigelsen.

– Jeg er fornøyd med at retten grovt sett er enig med vår bevisvurdering og den rettslige vurderingen. Jeg registrerer at straffene ligger litt under det vi påstod, men jeg er gjennomgående fornøyd med dommen, sier aktor Geir Evanger, som tok betenkningstid på om aktoratet vil anke.

De domfelte dømmes til å betale de fornærmede erstatning, og flere av beløpene er på over én million kroner.

Nettverkskart over de tiltalte i Lime-saken. Grafikk.

Stor aksjon

Høsten 2014 gikk politiet og flere offentlige etater til aksjon mot Lime-kjeden flere steder på Østlandet i det som er omtalt som den største menneskehandelsaken og en av de største straffesakene i norsk historie.

Rundt 280 personer fra politiet, Nav, Tollvesenet og Skatt Øst var involvert i aksjonen. Lime-sjefen Sajjad Hussain ble pågrepet på Gardermoen i august da han var på vei ut av landet og varetektsfengslet.

Etterforskningen var ressurskrevende og deler av tiltalen ble skilt ut og ført i egne rettssaker. Likevel er tiltalen i denne saken på 56 sider.

Den mest omfattende straffesaken i moderne tid

Det var Sajjad Hussain og tolv andre som satt på tiltalebenken i Oslo tingrett fra januar til desember 2016. Det er 14 fornærmede i saken. Det er mellom 800–1000 straffbare forhold retten må ta stilling til, og derfor har det også tatt 1,5 år å skrive dommen.

Det har kostet 78 millioner å behandle saken i rettssystemet så langt i utgifter til forsvarere, bistandsadvokater og tolker. 27 forsvarere, to aktorer og tre bistandsadvokater har vært involvert. Ifølge Oslo tingrett er Lime-saken den mest omfattende straffesaken i moderne tid.

Alle som er tiltalt for menneskehandel nektet straffskyld da saken startet.