Hopp til innhold

Alle tiltalte i Lime-saken nekter for menneskehandel

OSLO TINGRETT (NRK): Etter å ha blitt utsatt en dag på grunn av spørsmål ved aktor Geir Evangers habilitet, startet Lime-rettssaken onsdag. Da med nye habilitetsinnsigelser mot Evanger.

Johansen og Evanger

Statsadvokat Peter Andre Johansen og statsadvokat Geir Evanger fører saken mot de 13 tiltalte.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Onsdag gikk startskuddet for det som blir en av de mest omfattende rettssakene i norgeshistorien. Seks månder er satt av til å behandle et titalls tiltalepunkter mot 13 tiltalte, deriblant menneskehandel og grovt trygdebedrageri.

Sajjad Hussain, daglig leder Lime Minipris

Sajjad Hussain (38) er hovedtiltalt i saken.

Foto: Kjetil Grude Flekkøy / NRK

Hovedtiltalte Sajjad Hussain (38) og hans bror Sajid Hussain (39) nekter straffskyld for menneskehandel.

Det gjør også de ti andre som er tiltalt for menneskehandel eller medvirkning til dette. Kun én av de 13 tiltalte er ikke nevnt under tiltaleposten som gjelder menneskehandel.

Ingen av de tiltalte erkjenner straffskyld for vinningskriminalitet og brudd på arbeidsmiljøloven. De andre forholdene i den 56 sider lange tiltalen er ennå ikke lest opp i retten.

Nye habilitetsspørsmål

Med 23 advokater, flere representanter fra påtalemyndigheten og et titalls pressefolk tilstede, var det smått kaotiske tilstander i sal 828 i Oslo tingrett onsdag morgen.

Saken har allerede blitt utsatt i en dag, fordi blant andre advokat Mette Yvonne Larsen stilte spørsmål ved aktor Geir Evangers habilitet.

Da saken endelig skulle komme i gang onsdag, ble Evanger møtt med kritiske spørsmål fra forsvarer Vidar Helgheim.

Politiaksjon mot Lime i Oslo

Sivilt politi aksjonerer mot hovedkvarteret til Lime Minipris på Tøyen i Oslo høsten 2014.

Foto: Simon Solheim / NRK

– Personlig engasjert

Helgheim, som representerer en av slektningene til Sajjad Hussain, reagerer på at påtalemyndigheten ikke har gjennomført bevisopptak i Pakistan, slik han har bedt om.

– Jeg mener aktor er inhabil fordi han ikke ønsker at disse vitnene skal avhøres. Han vil ikke ha frem opplysningene, og mener det skader saken. Han er særdeldes personlig engasjert, og derfor inhabil, sa Helgheim.

Evanger, som altså har kommet seg gjennom en habilitetsrunde allerede, sa i retten at han ikke hadde tro på at det ville komme noe ut av vitneavhørene Helgheim ønsket.

– Hvis vi skal klistre en habilitetsinnsigelse på meg hver gang man er uenig med meg, går det ikke. Jeg tåler det, men det blir for mye, sa en irritert Evanger.

– Ikke menneskehandel

Krangelen førte til at tingrettsdommer Ingvild Thue tok en kort pause, før hun kom til at Evanger er habil. Til NRK sier Vidar Helgheim følgende om aktoren:

helgheim

Vidar Helgheim representerer en av slektningene til Sajjad Hussain.

Foto: NRK

– Han er så ensidig at han ikke ser nødvendigheten av kvalitetssikrende bevis. Når en forsvarer kommer og begjærer avhør av nye vitner, så følger det av loven at det skal svært mye til for å nekte dette.

– Jeg mener dette er en økonomisak som ikke har noe med menneskehandel å gjøre. Det er veldig negativt at man ikke åpner for ytterligere bevisføring, som åpenbart hadde vært nødvendig her, sier Helgheim.

Kriminelt nettverk

Helt sentralt i det påtalemyndigheten mener er et organisert kriminelt nettverk, står Hussain-brødrene Sajjad og Sajjid. Blant de øvrlige tiltalte er det familiemedlemmer og venner av de to, som alle nekter straffskyld.

Saken begynte å rulle for fullt høsten 2014, da sivilt politi slo til mot et tyvetalls Lime-butikker på Østlandet

Risikerer 16 år i fengsel

Etterforskningen som har pågått siden den gang har vært blant norgeshistoriens største: På et tidspunkt har så mange som 50 personer fra politiet og ulike kontrolletater vært samlet på en adresse på Lillestrøm, med ett mål for øyet:

Å finne ut om det Lime-brødrenes nettverk har begått kriminelle handlinger, og kan straffes etter norsk lov.

Dersom retten finner det bevist at de sentrale medlemmene i nettverket har handlet slik det er beskrevet i tiltalen, risikerer de opp mot 16 år i fengsel.

Sivilkledd politi ved hovedkontoret til Lime i Oslo

Sivilkledd politi ved hovedkontorene til Lime i Oslo, høsten 2014. Etterforskningen i etterkant har vært en av de mest omfattende i norgeshistorien.

Foto: Simon Solheim / NRK

AKTUELT NÅ