Legger ned i Halden

Slutt på papirtransport på jernbane fra Halden til kontinentet etter tre år.

Container på hjul

SLUTT PÅ JERNBANETRANSPORT AV PAPIR FRA HALDEN. Fra 1. mai vil transport av papir fra Saugbrugs til Italia foregå med trailer til Gøteborg, og derfra videre med tog.

Foto: Rainer Prang / NRK

Det danske selskapet AS J. Lauritzen Eftf., som i mai 2012 startet opp papirtransport på jernbane for Norske Skog Saugbrugs til Italia, avvikler sin virksomhet i Halden fra 1. mai.

På det meste hadde selskapet sju ansatte i Halden, og ved månedsskiftet er det slutt for de to sist gjenværende, når avdelingen i Halden legges ned og virksomheten flyttes til Gøteborg.

– Denne endringen betyr desverre at vi må si farvel til to gode kolleger i Halden, sier Lars Winther Sørensen, Director Forwarding & Logistics i AS J. Lauritzen Eftf.

Les også:

Container

MILJØVENNLIG. Hvert togslep fra Halden skulle opprinnelig bestå av 26 trailerhengere, som ble plassert på jernbanevogner av en av de store truckene på havneområdet Mølen i Halden.

Foto: Rainer Prang / NRK

Over på trailer

Hver fredag de siste tre årene har et tog lastet med trailerhengere gått fra Halden til Verona i Italia med eksportvarer, og motsatt vei har et annet tog gått med importvarer fra utlandet.

I Italia har trailerhengerne blitt koblet til kjøretøy, og varer fraktet ut til kunder i Europa.

Hvert togslep fra Halden skulle opprinnelig bestå av 26 trailerhengere, og årlig regnet man med at godsmengdene via tog med trailerhengere ville tilsvare rundt 6 000 trailerlass.

– Fra primo mai omlegges vår italienske toglinje fra Halden til Gøteborg. Dette for å forbedre driften og implementere flere ukentlige togavganger, sier Winther Sørensen til NRK.

Nå skal eksportvarer fra Norge samles på trailere, kjøres til Gøteborg og deretter fraktes med tog til kontinentet.

- Saugbrugs fortsatt viktig

Hver trailervogn kan laste 28 tonn gods - og til Italia har de hovedsaklig vært lastet med norsk papir, som blir hovedtyngden også fremover.

– Hovedleverandør til toglinjen vil stadig være Saugbrugs i Halden, som vi har et svært godt samarbeide med. I tillegg til Saugbrugs samarbeider vi også med andre velrenommerte norske virksomheter innenfor transport av tørrgods og temperaturfølsomt gods, sier Winther Sørensen.