Lagmannsretten skjerpet voldsdom

Borgarting lagmannsrett har skjerpet straffen til en far som tok til nevene mot sønnen sin etter at sønnen kom sent hjem fra fest. Det skriver Smaalenenes Avis. Tingretten dømte faren til 30 dagers fengsel og til å betale 5 000 kroner i oppreisning til sønnen, men både statsadvokaten og den dømte anket. Lagmannsretten ga mannen 45 dagers fengselsstraff.