Lager egen granskingsrapport

Advokaten til suspendert byggesaksleder i Halden varsler grundig mot-rapport.

Advokat, Helge Skaaraas

VARSLER GJENNOMGANG. Advokat Helge Skaaraas (bildet), som representerer Montelius varsler en grundig gjennomgang Montelius-saken med tilhørende rapport.

Foto: Kjell Olav Nordberg/NRK

Det er den tidligere lederen av 22. juli-kommisjonen, Alexandra Bech Gjørv, som har undersøkt påstandene om korrupsjon mot suspendert byggesaksleder Asbjørn Montelius.

Formannskapets flertall vedtok i mai i år, at det skulle gjennomføres en granskning etter tips om mulig korrupsjon.

I forrige uke ble granskningsrapporten presentert offentlig, og den inneholdt massiv kritikk avbyggesakslederen.

- Nå arbeides det med en mot-rapport, forteller advokat Helge Skaaraas, som representerer Montelius.

Les også:

Gjennomgang fra A til Å

- Granskningsrapporten vil bli gjennomgått fra "A til Å", sier Skaaraas til NRK.

Han har tidligere pekt på at Gjørv-rapporten ikke viser at det er bevismessig dekning for påstanden om korrupsjon/ øvrige straffbare forhold.

I følge Skaaraas er det ikke påvist at Montelius har opptrådt i strid med habilitetsreglene i de tre konkrete byggesakene som er gransket.

Det er heller ikke konstatert svartelisting av Halden Arkitektkontor A/S, slik et tips til kommunen lyder på, som er gransket, i følge Helge Skaaraas.

Han forteller at det nå jobbes med en grundig gjennomgang av hele saken.

Hvor raskt mot-rapporten kan foreligge avhenger av når Halden kommune leverer ut dokumenter det er bedt om innsyn i.

- Vi har bedt om å få innsyn i byggesaksmapper. Det har vi så langt ikke fått, og kommunen hevder dette kan ta tid, sier Helge Skaaraas.

Les også:

Kan bli offentliggjort

Asbjørn Montelius snakket aldri med granskerne, og årsaken var blant annet at han og advokaten hans mente at premissene for granskingen endret seg underveis etter at oppdraget ble tildelt Bech Gjørv i mai.

Denne påstanden har kommunen stilt seg uforstående til.

Da granskerne satte punktum for oppdraget var det uten at Montelius hadde fortalt sin versjon av sakene han er gransket for.

- Det innhentes og har vært innhetet uttalelser Asbjørn Montelius til vårt abeid, som nå pågår. I den grad det er nødvendig vil vi dobbelsjekke alle opplysninger i saken, sier Skaaraas.

Han var kritisk til at granskningsrapporten ble offentlggjort av Halden kommune, men holder det åpent om mot-rapporten skal offentliggjøres.

- Om vi skal offentliggjøre vår gjennomgang, tar vi stilling til når vi ser hva slags informasjon vi sitter igjen med, sier Skaaraas til NRK.

Les mer:

- Jeg er uskyldig

Suspendert byggesaksleder Asbjørn Montelius var tilstede, da gransker Alexandra Bech gjørv presenterte rapporten for formannskapet den 24. oktober i år.

- Jeg er uskyldig, sa Montelius til NRK.

Han mener det er en privat gransking han er utsatt for, og at rettssikkerheten er satt helt til side.

- Du kan selv tenke deg hvordan dette påvirker meg og min familie, sa Montelius til NRK etter formannskapsmøtet.

Massiv krititikk

Den suspenderte byggesakslederen har vært gransket for korrupsjonsanklager, og rapporten peker på kritikkverdige forhold rundt ham.

Granskningsrapporten summerer opp både formelle feil, rollesammenblanding og involvering i saker med private, økonomiske interesser.

I bakkant av rapporten sa rådmann Gudrun Haabeth Grindaker at det var behov for raske tiltak etter en så alvorlig rapport.

Samme uke ble Montelius suspendert, noe han gjennom sin fagforening NITO har gitt uttrykk for at han ikke godtar.

Fagforeningen NITO varsler at de vil forfølge saken overfor Halden kommune på byggesakslederens vegne, i følge Halden Arbeiderblad.

Varslene

Av granskningsrapporten står det å lese at Varsel nr. 1 kom til kommunen som en anonym, intern varsling.

Varslet besto i et brev med mange kritiske påstander om ulike reguleringssaker som er kjent fra media samt kritikk mot politiske miljøer i kommunen.

I tillegg retter brevet konkrete beskyldninger mot enhetslederen for kommunens enhet for plan, byggesak og geodata. Det er disse beskyldningene granskerne er bedt om å se nærmere på.

Varsel nr 1 peker konkret på tre plan- og byggesaker knyttet til tomter som grenser til Grimsrød gård, som eies av enhetslederens ektefelle.

Sakene ble behandlet og avgjort i 2005 og 2006, og varslene går ut på at enhetslederen skal ha utnyttet sin posisjon i kommunen til å sikre raskere saksbehandling enn normalt, og i ett tilfelle at han skal ha mottatt penger for å sørge for at saken fikk et bestemt utfall.

Varsel nr. 2 ble levert anonymt i postkassen til tidligere konstituert rådmann Eivind Hansen.

Varselet går ut på at uenighet om en privat regning for utført arbeid i 2007 har medført at enhetslederen sørget for at arkitektfirmaet ble utestengt fra oppdrag for kommunen.

Tipset lyder på at saker som har vært fremmet av arkitektfirmaet har blitt trenert i den kommunale byggesaksbehandlingen, samt at det i deres saker har blitt stilt strengere krav enn overfor andre private aktører.

Les hele granskingsrapporten her