Normal

Fylkesmannen: Ikke ulovlig å bruke penger på gransking

Opposisjonspolitikerne i Halden fikk ikke medhold i at det var ulovlig å bruke penger til gransking av kommunal byggesaksleder.

Asbjørn Montelius

FULLT LOVLIG PENGEBRUK. Fylkesmannen i Østfold mener vedtaket om bruk av kommunale midler til gransking av byggesaksleder Asbjørn Montelius var gyldig.

Foto: Joakim S. Enger

Fylkesmannen i Østfold har behandlet en lovlighetsklage fra opposisjonspolitikere i Halden.

Klagen gjaldt formannskapets avgjørelse fra mai i år om å bevilge midler til gjennomføring av ekstern undersøkelse av varsler knyttet til byggesaksleder Asbjørn Montelius.

Fylkesmannen mener det ikke var ulovlig å bevilge granskingsmidlene.

Les hele vedtaket fra Fylkesmannen her

Les mer:

Formannskapet i Halden kommune

KLAGE PÅ INHABILITET VANT IKKE FREM. Fylkesmannen har kommet til at det ikke foreligger særegne forhold, som gjør at rådmannen var inhabil etter forvaltningsloven § 6 annet ledd til å forberede saken om bevilgning av midler til granskningen, eller til å være tilstede under formannskapets møte den 13.05.13 ved behandlingen av saken.

Foto: Martin Tangen Schmidt / NRK

Gyldig pengebruk

Kommunestyrerepresentantene Per Christian Dahl (Ap), Fritjof Dahlen (SV), Per Egil Evensen (Frp) og Odd A. Sætre (Pensjonistpartiet) fremmet lovlighetsklagen etter kommuneloven § 59.

Klagen gjaldt formannskapets avgjørelse av 13. mai 2013 om å bevilge inntil kr 500.000,- til gjennomføring av ekstern undersøkelse av innkomne varsler.

Fylkesmannen har kommet til at formannskapets avgjørelse om bevilgning av midler er gyldig.

Avgjørelsen er ikke i strid med kommunelovens § 47 nr. 1 om årsbudsjettets bindende virkning.

Klagernes anførsler om inhabilitet hos rådmann, ordfører og én kommunestyrerepresentant førte ikke frem.

Les hele rapporten fra granskerne her

Les også:

Fant kritikkverige forhold

Granskingen av byggesaksleder Asbjørn Montelius kom i stand på bakgrunn av tips til kommunen om mulig korrupsjon knyttet til byggesakslederen.

Granskningsrapporten av byggesakslederen i Halden peker både på formelle feil, rollesammenblanding og involvering i saker med private, økonomiske interesser.

I forrige uke ble rapporten offentliggjort og samme uke ble Montelius suspendert med øyeblikkelig virkning fra sin stilling i kommunen.

- Vi har fått en granskingsrapport og anbefalinger fra Hjort AS som vi vurderer, og utover det ønsker jeg ikke å si noe mer enn at dette nå er en personalsak, sier Gudrun Haabeth Grindaker til NRK.

Asbjørn Montelius sier via sin fagforening NITO, at han ikke godtar å bli suspendert.

Les også:


SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

 • Skulle dyrke cannabis

  To menn i 20-åra fra Trøndelag kan vente seg en større bot etter å ha blitt stoppet på svinesund i helga. Bilen de kjørte var fullasta med utstyr til dyrking av cannabis. De to unge mennene fortalte tollerne at de skulle dyrke tomater, men ble ikke trodd.

  Dyrkningsutsyr cannabis
  Foto: Tolletetan
 • Liten begeistring for Viken

  Folk er likegyldige til det nye fylket Viken, mener markedsføringsekspert. Over en million har sett musikkvideoen "Trønder", som markerte sammenslåingen av Nord- og Sør-Trøndelag. Viken får 1,2 millioner innbyggere, men bare 1000 personer følger fylket på Facebook og Twitter.Trond Blindheim ved Høyskolen Kristiania mener Viken bare kan gi opp å skape engasjement rundt sammenslåingen.

  Fylkesordførerne i det kommende Viken-fylket
  Foto: Tordis Gatueplass / NRK