Tilsto drap uten å bli trodd – nå kan hun bli dømt

Kvinnen måtte kontakte politiet flere ganger før de trodde på at hun hadde drept ektemannen. Nå er hun tiltalt for å ha tatt livet av ham med heroin.

Politiadvokat Karin Skedsmo Danevad og advokat John Arild Aasen

Advokat John Arild Aasen forsvarer kvinnen som meldte seg til politiet for drap to ganger før hun ble trodd. Her sammen med politiadvokat Karin Skedsmo Danevad i et av fengslingsmøtene.

Foto: Per Øyvind Fange/NRK

Det var i mai 2015 at en mann tidlig i 50-årene ble funnet død hjemme i Halden. Politiet etterforsket dødsfallet som mistenkelig, og kona ble avhørt som vitne.

Politiet la imidlertid bort saken fordi de ikke fant noen bevis på at det hadde skjedd noe straffbart.

Tilsto uten å bli trodd

Høsten 2017 kontaktet imidlertid mannens kone politiet og fortalte at det var hun som hadde drept ham.

Politiet avhørte henne, men hun ble ikke trodd. I stedet fikk hun gå.

Først da hun kontaktet politiet igjen noen måneder senere, ble hun trodd. Hun ble pågrepet og siktet i januar 2018.

Denne uka ble tiltalen klar. Der kommer det frem at mannen døde av forgiftning. Hun skal først ha gitt ham beroligende midler slik at han sovnet. Deretter skal hun ha satt en injeksjon med heroin.

– Hun er tiltalt for å med overlegg ha forvoldt en annens død, bekrefter statsadvokat Hulda Karlsdottir overfor NRK.

– Nødverge

Tiltalen baserer seg i stor grad på kvinnens egen forklaring. Samtidig har politiet også gjort andre undersøkelser.

Blant annet har de hentet frem obduksjonen som ble gjort etter mannens død for fire år siden. De har også gjort flere nye avhør av vitner.

Advokat John Arild Aasen i Halden tingrett

Advokat John Arild Aasen vil be om at den tiltalte kvinnen frifinnes for drapet på mannen.

Foto: Per Øyvind Fange/NRK

Tidligere har kvinnen erkjent at hun tok livet av mannen. Hun har imidlertid hele tiden stått fast på at det var nødverge, ettersom hun ikke fant andre måter å komme seg bort fra ektemannen på.

– Vi mener at vilkårene for å påberope seg nødverge er tilstede, så det er helt åpenbart at vi vil be om frifinnelse, sier kvinnens forsvarer John Arild Aasen.

Turbulent forhold

I tiden før mannen døde, var forholdet mellom de to turbulent. Høsten 2014 flyttet han ut da kvinnen ba om separasjon. Samtidig ble han idømt besøksforbud mot deres felles hjem i Halden.

Besøksforbudet gjorde at de to møttes i retten i november 2014. Der kom det frem at kvinnen var redd han skulle hevne seg på henne etter at hun hadde fortalt politiet om det hun mente var kriminelle forhold knyttet til ham.

Mannen benektet imidlertid at han var sint på kvinnen etter dette.

Aasen sier at kvinnen har hatt det vanskelig i tiden etter drapet, særlig fordi hun opplevde å ikke bli trodd av politiet den første gangen hun meldte seg.

– Hun kom med denne tilståelsen for å kvitte seg med byrden som påvirket henne. Det er en situasjon som har vært vanskelig for henne gjennom lang tid, og slik jeg forstår så hun ingen annen utvei enn å gjøre det hun gjorde.