Kritiske til mottak ved kirkegård

Bydelsutvalget i bydel Vestre Aker er kritiske til byrådets forslag om å opprette et flyktningemottak like ved en kirkegård på Røa. Bydelspolitikerne understreker at de er er positive til å få et nytt mottak for flyktninger, men savner mer informasjon fra byrådet. De mener også det finnes andre og mer egnede steder enn et fritidsområde like ved en kirkegård.