Kritiserer legevakten

Ansatte ved AMK sentralen er bekymret for pasientsikkerheten i Sarpsborg. De mener at Sarpsborg legevakt sjelden rykker ut til akutt syke pasienter. I en bekymringsmelding til Fylkesmannen stiller de derfor spørsmål om legevakta oppfyller sin plikt til å yte øyeblikkelig hjelp. Virksomhetsleder for helse i Sarpsborg kommune, Hilde Skyvulstad, mener utrykning til akutt syke i hovedsak skal ivaretas av ambulansetjenesten, og ikke av legevakta.