Krigshistorien kan samles på Høytorp

– Krigshistoriske samlinger i Indre Østfold bør samles på Høytorp fort ved Mysen i stedet for at de skal pakkes ned og ikke lenger bli tilgjengelige for publikum, sier leder i Indre Østfold regionråd Kjersti Nilsen.

Vellykket kanontest på Høytorp fort.

Kanontesten under hundre års-jubileet var vellykket på Høytorp fort. I framtiden kan krigshistoriske samlinger i Indre Østfold bli samlet på fortet.

Foto: Erik Unaas, Eidsberg kommune

Hjemmefrontmuseet i Rakkestad og Kjærbus samlinger i Hobøl er de største krigshistoriske samlingene i området.

– Vi vet jo at Hobøl og Rakkestad har sine egne. Hvis det er slik at de på noen som helst måte får problemer så synes jeg det skal samles på Høytorp fort som er et anlegg som vi absolutt kan samle for distriktet, sier Nilsen som også er ordfører i Marker.

Anbefaler samling med tiden

Indre Østfold regionråd med blant annet ordførere og rådmenn fra alle Indre-kommunene, fikk før sommeren en rapport som anbefaler å etablere et forsvarshistorisk informasjonssenter i Indre Østfold på Høytorp fort.

Rapporten anbefaler i første omgang samarbeid med Kjærbus krigshistoriske samlinger i Hobøl og Hjemmefrontmuseet i Rakkestad.

Styreleder ved Hjemmefrontmuseet i Rakkestad, Gøran Faugli, sier det ikke er aktuelt å flytte samlingen til Høytorp de nærmeste årene, men er ikke helt avvisende til at det kan skje i fremtiden.

– Vi har en godt voksen gruppe som driver museet i dag og det er kanskje vanskelig med nyrekruttering, så det er jo mulig at vi på et eller annet tidspunkt må se oss om etter en annen løsning, sier Faugli.

Skuffet over kommunen

Derimot har han ikke noen tro på at det går an å flytte historiske samlinger inn i fjellanlegget slik det framstår i dag. Der er det alt for fuktig til at det går an å ha samlingen.

– Jeg var inne i fjellanlegget i forbindelse med 100-årsjubileet og det rant mer vann av veggene enn det gjorde for noen år siden. Så per i dag er det helt uaktuelt på Høytorp, fortsetter han.

Kjærbus krigshistoriske samlinger i Hobøl står i fare for å måtte stenge for publikum etter at kommunen kuttet tilskuddet. Også Hjemmefrontmuseet i Rakkestad har fått kraftige kutt i tilskuddet fra kommunen

– Jeg synes det er litt dårlig gjort og da er vi snart der hvor Kjærbus samlinger i Hobøl er, at når kommunen ikke bidrar med noen ting så stopper det opp, sier Faugli.

I framtiden kan en samling være nødvendig og Kjersti Nilsen sier at saken skal følges opp utover høsten med lederne i Indre-kommunene.