Hopp til innhold

Krever sprengestopp i Lillomarka

Oslo kommune beordrer umiddelbar stans i det den mener er ulovlig sprengning ved Huken pukkverk i Lillomarka.

Brann i tank på Huken

Bildet er fra 2011 da det brant i en oljetank i Huken pukkverk.

Foto: Øzgur Tufan / NRK

Plan- og bygningsetaten sendte stoppordre fredag ettermiddag etter å blitt gjort kjent med inngrepene i marka.

I løpet av det siste døgnet har ryktene gått om at konkursboet i Oslo Vei har begynt å sprenge ut stein igjen i Huken pukkverk på Grorud.

Som eneaksjonær i Oslo Vei A/S Oslo stanset Oslo kommune uttaket av stein for to år siden. I stedet måtte pukkverket kjøre inn stein til knusing fra andre leverandører.

Skulle legges ned

Bystyret har siden bestemt at det omstridte pukk- og asfaltverket skal legges ned, og i september satte næringsbyråd Hallstein Bjercke 31. desember 2014 som absolutt sluttdato.

Men konkursen i Oslo Vei har skapt en helt ny situasjon. Oslo kommune er ikke lenger eier, og bostyret er ikke forpliktet av beslutningene kommunen har gjort som eier.

Vil fortsette til 2021

I en e-post til NRK Østlandssendingen bekrefter bostyret at de har gjenopptatt normal drift ved Huken for å sikre midler til kreditorene. Utestående lønn og feriepenger til de tidligere Oslo Vei-ansatte har første prioritet.

Partner Stine Snertingdalen i advokatfirmaet Kvale skriver på vegne av bostyret:

Konkursboet har besluttet å videreføre normal drift ved pukkverket på Huken, ved å fortsette uttaket av masser i det området hvor det fortsatt er grunnlag for steinuttak iht. reguleringsplan. Det har vært pukkverkdrift ved Huken siden 1950-tallet, og boet forholder seg til gjeldende reguleringsplaner for området.

Uttaket av stein ble midlertidig stanset i november 2010 etter instruks fra Oslo Vei AS' eneste aksjonær Oslo kommune, etter som kommunen ønsket at det skulle undersøkes hvorvidt det var tatt ut for mye stein i steinbruddet på Huken. Oslo kommune konkluderte våren 2011 med at det fortsatt var grunnlag for steinuttak fra Huken Søndre.

Bostyret skriver videre at de har tenkt å sprenge ut stein så lenge leiekontrakten - paradoksalt nok med Oslo kommune - varer frem til 2021.

– Vi har kjempet i mange år, og omsider vant demokratiet over en aktør som bare turer fram. Så kommer bostyret og gjør nøyaktig det samme som Oslo Vei, sier Frode O. Hansen i Lillomarkas venner.

Han sier det hører til sjeldenhetene at et konkursbo tyr til ulovligheter.


Stoppordre

Oslo kommune er enig med aksjonistene i at det er ulovlig å sprenge ut mer stein fordi dette er et søknadspliktig terrenginngrep.

I et brev fredag ettermiddag konstaterer plan- og bygningetaten at det hverken foreligger søknad eller godkjenning av videre terrenginngrep og ber om umiddelbar stans i arbeidet.