Krever at Ahus straffes etter dødsfall

Pasientombudet mener at Ahus må straffes etter at en 20 år gammel kvinne døde av komplikasjoner etter en mandel-operasjon.

Knut Fredrik Thorne og Ahus

Pasientombud Knut Fredrik Thorne mener at politiet må reagere mot sykehuset.

Foto: NRK/Alexander Andersen (NTB Scanpix)

Ifølge en tilsynsrapport fra Helsetilsynet fikk ikke kvinnen forsvarlig behandling da hun var innlagt i september i fjor.

Etter å ha fått narkose, ble hun så tett i halsen at hun sluttet å puste. Etter tre uker i koma døde hun.

Pasientombudet sier at saken er så alvorlig at han forventer at politiet reagerer overfor sykehuset, skriver TV2.no

– I denne konkrete saken, vil det forundre meg veldig hvis politiet ikke vurderer foretaksstraff, sier Pasient- og brukerombud i Akershus, Knut Fredrik Thorne.

– Ikke nok å beklage

– Jeg ønsker at politiet går inn og etterforske spesielt i forhold til Camilla-saken og vurderer om det kan være aktuelt å ilegge Ahus foretaksstraff. Helsetilsynet har slått fast at pasienten døde på grunn av rot, surr, manglende rutiner og prosedyrer ved Ahus, sier Thorne til NRK.

– Sykehuset har gått ut og beklaget du føler ikke at det er nok?

– Nei, jeg føler ikke at det er nok. De pårørende føler heller ikke at det er nok. En pasient er død, hun skulle vært i live. Ansvaret må plasseres tydelig, sier Thorne.

– En rekke alvorlige feil

Helsetilsynet har vurdert hendelsen og mener at sykehuset har brutt loven, og at en rekke alvorlige feil ble gjort.

– Vi mener det er en alvorlig sak og vi mener at det er helt klare brudd på kravene til å drive forsvarlig sykehusdrift, sier avdelingsdirektør i Statens helsetilsyn, Gorm Grammeltvedt til NRK.

Sykehuset får en frist på to måneder til å utarbeide en redegjørelse om hvilke tiltak som er iverksatt eller skal iverksettes for å rette på lovbruddene.

Kritikk for uforsvarlig drift

Sykehuset fikk tidligere i sommer sterk kritikk fra Fylkeslegen for sin drift i fjor. Fylkeslegen mente at sykehuset hadde drevet uforsvarlig og med risiko for pasientsikkerheten.

Ahus mener på sin side at dokumentasjonen fra dem har gjort at Fylkeslegen har misforstått situasjonen.