Kraftig røykutvikling

Nødetatene har rykket ut til Waldemar Thranes gate i Oslo etter melding om kraftig røykutvikling.