Kraftig brann i tunnel i Asker

Politiet opplyser at brannen i Merraskotttunnelen er kratig. Det har brent i en lastebil med gamle bilrester. E134 er sperret i begge retning. Brannvesenet jobber med å slukke brannen. Det er ingen personer i tunnelen, ifølge politiet.