Kostnadene for veiutredning sprakk med 900 prosent

Et konsulentoppdrag som skulle utrede nytt veisystem i Mosseregionen sprakk med nesten 900 prosent. Riksrevisjonen ser alvorlig på saken.

Biler gjennom rundkjøringa ved kanalbrua i Moss

Konsulentoppdraget gjaldt å utrede et nytt veisystem i Mosseregionen. Her fra rundkjøringa ved Kanalbrua.

Foto: Victoria Ose / NRK

Konsulentoppdraget med en veiutredning i Mosseregionen skulle kostet drøyt 400.000. Men sluttregningen ble på 4,2 millioner kroner.

Trygve Elvsaas, Statens vegvesen

Trygve Elvsaas i Statens vegvesen sier de ble mer avhengig av konsulenter enn forventet.

Foto: Fredrik Solbu Jullumstrø

Trygve Elvsaas i Statens vegvesen forklarer det med uheldige omstendigheter.

– På grunn av sykdom og skifte av jobb og så videre, ble man mer og mer avhengig av bruk av ekstern kompetanse til utredningsjobben, sier han.

Mulig brudd på konkurransereglene

På landsbasis fant riksrevisjonen ekstraregninger for konsulentbruk for til sammen 1,2 milliarder kroner hos Statens vegvesen.

Ekspedisjonssjef Hans Conrad Hansen i riksrevisjonen sier at saken er alvorlig på grunn av konkurransereglene.

– Når det blir så store avvik kan man sette spørsmålstegn ved om de som har vært interessert i å konkurrere om oppdraget egentlig har konkurrert på samme grunnlag. Så det er også et spørsmål om konkurransen blir riktig når man ender opp med så store avvik.

Skal bli bedre

Direktør Jane Bordal i Vegdirektoratet beklager brudd på konkurransereglene og overskridelsene. Hun forklarer det med høy aktivitet.

– Det er veldig stor aktivitet i vegvesenet for å få gjennomført de oppgavene som vi har. I en sånn situasjon har det nok vært en del vurderinger på at det er bedre å fortsette og bruke penger enn å gå ut igjen.

Vegdirektoratet har nå en arbeidsgruppe som i løpet av dette året skal finne tiltak til å bli flinkere til å gjøre innkjøp av konsulenttjenester. Trygve Elsaas som styrte utredningen som sprakk grundig i Moss, har et klart mål.

– Vi må for all del prøve å unngå at det oppstår noe sånt igjen, sier han.