Kontrollsvikt i Murud-saken

Kommunerevisjonen har gransket hvordan Frank Murud svindlet det kommunale foretaket Undervisningsbygg for nær 90 millioner kroner.

Undervisningsbygg
Foto: Cornelius Poppe, Poppe, Cornelius

Rapporten konkluderer med at de samme faktorene som gjorde svindelen mulig, også forklarer hvorfor Undervisningsbygg selv ikke avdekket uregelmessighetene.

Ingen kontroll

Fullstendig mangel på fakturakontroll og ingen rutiner for oppfølging av budsjettoverskridelser er noen av grunnene til at eiendomssjef Frank Murud kunne tappe Undervisningsbygg for 90 millioner kroner på to år.

I tillegg må styre og ledelse i det kommunale foretaket tåle kritikk for at de ikke undersøkte bekymringsmeldinger som kom fra forskjellig hold, går det fram av kommunerevisjonens granskingsrapport som ble offentliggjort tirsdag.

Rapporten konkluderer med at de samme faktorene som gjorde svindelen mulig, også forklarer hvorfor Undervisningsbygg selv ikke avdekket uregelmessighetene.

Dobbeltfakturering

Tidlig i etterforskningen ble det avdekket fiktive fakturaer fra Ocker Bygg til Undervisningsbygg til en sum av 89,6 millioner kroner. I sin rapport påpeker Kommunerevisjonen at bilagene er underskrevet av to forskjellige personer, slik at det dermed ser ut som om bilagene er kontrollert for varemottak.

I tillegg sørget Murud for at de jobbene som Ocker Bygg fikk betaling for faktisk var utført, men av helt andre firmaer. Ved en eventuell overfladisk kontroll ville svindelen dermed ikke blitt oppdaget.

Men det ble aldri foretatt noen kontroll, og det faktum at arbeid for 90 millioner ble dobbeltfakturert førte til en tilsvarende overskridelse, var det ingen som reagerte på.

Planlagte tiltak

Rapporten gjengir de tiltakene det nye styret har gjennomført eller planlagt, men den viser samtidig til at ytterligere kontroll er nødvendig.

Det blir anbefalt at fakturer fra navngitte firmaer kontrolleres for å undersøke omfanget av overfakturering og fiktiv fakturering.

Videre anbefaler kommunerevisjonen at det settes opp et budsjett for alle større arbeider og at det rapporteres fortløpende.

Det var etter revisjonens oppfatning en stor svakhet at eiendomssjefen rapporterte for hele avdelingen han ledet uten at andre var involvert. For fremtiden må den enkelte budsjettansvarlige rapportere for eget kostnadssted.

Til slutt anbefaler kommunerevisjonen at Undervisningsbygg med jevne mellomrom foretar en analyse av foretakets leverandører med tanke på å avdekke unormale forhold.