Konkurranse om fjernvarme

Fire store energiaktører konkurrerer om å bygge ut fjernvarmenett i Moss og Rygge.

Rør til fjernvarme

Rør til fjernvarme

Foto: Anne Heidi Røstad / NRK

Seksjonssjef Arne Olsen i Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, sier det er nytt å ha en slik konkurranse i Østfold.

Penger å hente

- Det har blitt en betydelig økt lønnsomhet i å bygge ut fjernvarme. Det er også politisk ønskelig, og Enova gir penger i støtte til slik utbygging, sier Arne Olsen til NRK.

Det er selskapene Biovarme, Østfold energi, Moss energi og Mosseporten miljøenergi, som konkurrerer om jobbene i Moss og Rygge.

Vil videreutvikle dagens nett

Prosjektutvikler Bente Rudberg i et av selskapene, håper nå å få utvidet konsesjon i Moss 

- Vi har allerede vært i tre fire år i markede i Moss. Da er det veldig naturlig for oss å jobbe videre for å utvikle det nettet vi har her i dag, sier Rudberg.

NVE skal nå vurdere de fire søknadene og regner med en avklaring innen sommeren.

- På grunn av at en konkurransesituasjon er en helt ny situasjon på fjernvarmeområde, skal vi nå drøfte hvilke kriterier vi må legge til grunn. Dette vil vi drøfte grundig, og en avgjørelse vil være klar før ferien, sier Olsen.