Kommune har forsøplet vernet ravine

Deler av en kunstgressbane, asfaltbiter, takstein og oljeholdig sand er noe av det som er kastet i området. Til sammen er det snakk om søppel tilsvarende 3000 lastebillass, ifølge Naturvernforbundet.

Vernet ravine på Bahus

DUMPET KUNSTGRESSBANE: Til sammen 30.000 kubikkmeter søppel er tippet ut i en vernet ravinedal sentralt i Nannestad i Akershus. Blant skrotet finnes store deler av en kunstgressbane.

Foto: Grethe Kielland Jenssen / NRK

– Det er ille å se dette. For bare to måneder siden lå det kunstgresset oppe på platået her, sier Kåre Humble i Naturvernforbundet i Nannestad.

Han peker på en stor samling av takstein, store asfaltbiter og ruller av kunstgress i dalen bak seg. Til sammen anslår han at det 30.000 kubikkmeter søppel er tippet ut i en vernet ravinedal sentralt i Nannestad i Akershus.

Det var Romerikes Blad som først omtalte saken. Ifølge Humble tyder funnene på at det ikke er privatpersoner som står bak forsøplingen.

Kåre Homble

OPPGITT: Kåre Homble i Naturvernforbundet er overbevist om at det ikke er privatpersoner som står bak. Nå mener han kommunen må ordne opp.

Foto: Grethe Kielland Jenssen / NRK

Kommunen lover å rydde opp

Nannestad kommune var selv med å verne området i 2000.

Nå erkjenner de at noe av søppelet kommer fra dem. De har dumpet noen urene masser fra egen virksomhet like i nærheten, men kommunen tror ikke det er så stort omfang som Naturvernforbundet mener.

– Vi erkjenner at vi ikke internt har sørget for nødvendig informasjon til de medarbeiderne som har forvaltet området. Disse forholdene skal vi rydde opp i, sier teknisk kommunalsjef Rune Storstein i en e-post til NRK.

Kommunen sier at det ikke ble tatt geotekniske undersøkelser ved plasseringen, og at det er grunnen til at massene raste ut i det verna ravineområdet.

– Det er bare tull, sier Humble i Naturvernforbundet.

Han er overbevist om at dette er en bevisst dumping av avfall, og at det ikke har skjedd noen ras.

Dyr opprydding

Paul Glomsaker

LOVER Å RYDDE OPP: Rådmann Paul Glomsaker sier kommunen skal rydde opp det de selv har dumpet.

Foto: Grethe Kielland Jenssen / NRK

Kommunens øverste administrative leder vil likevel ikke ta på seg hele skylden.

– Her er det nok snakk om avfall som ikke skulle vært der, i tillegg til ras. Vi skal selvsagt rydde opp i det vi er ansvarlig for. I tillegg må vi forsøke å finne ut hvem som har dumpet avfall her, sier rådmann Paul Glomsaker i Nannestad til NRK.

Han vil blant annet ikke vedkjenne seg kunstgressbanen som er dumpet i det verna området.

– Nei. Dette er ikke kunstgress som er lagt nytt i Nannestad i hvert fall.

Det kan bli en kostbar affære å få ryddet opp. Men Naturvernforbundet ber kommunen snarest fjerne all fyllmassen.

– Hvis ikke så frykter vi at hele fyllinga raser ut i bekken, sier Homble.