Kjøttetende bakterie har inntatt Oslofjorden

I juli har fem personer blitt alvorlig syke med infeksjon som skyldes vibriobakterier. Smitten kan være livstruende.

Gutter bader i Saltnes

Bad gjerne, men følg med på sår. Det er oppfordringen fra Folkehelsetilsynet.

Foto: Eli Halvorsen/NRK

Høy vanntemperatur har gitt gode vekstvilkår for bakterier som kan forårsake alvorlige infeksjoner.

Nå har fem personer blitt syke av Vibriobakterier etter å ha badet på forskjellige strender i Oslofjorden.

Kystområdene i Telemark og på Sørlandet er også i faresonen for bakterien.

Sniker seg inn i åpne sår

Bakteriene tar seg inn i blodstrømmen gjennom åpne sår, slik som små kutt og ferske tatoveringer. Derfor anbefaler kommuneoverlege i Moss, Kristian Krogshus, å ta en titt under føttene før og etter bading.

– Har man sår eller kutt bør man ikke bade i sjøvann, med mindre dette kan dekkes til med heldekkende, vanntette plaster.

Ifølge Folkehelseinsituttet tar det ett til to døgn for sykdommen bryter ut. Sykdommen kan ses ved at det oppstår sår eller betennelse, og etter sårinfeksjon kan man få blodforgiftning.

Det er spesielt personer med kronisk leversvikt, påvist immunsvikt eller hemokromatose som kan utvikle alvorlig sykdom med blodforgiftning.

Gir råd

Line Vold

Line Vold i Folkehelseinstituttet forteller at det er sjeldent man får infeksjoner som følge av vibriobakterien.

Ifølge avdelingsdirektør Line Vold ved avdeling for smitte fra mat, vann og dyr i Folkehelseinstituttet er det svært sjelden man får infeksjoner.

– Men det er grunn til å gi noen råd om hvordan man kan forebygge smitte, sier hun.

Tipsene til Folkehelseinstituttet er:

  • Bruk badesko
  • Skyll sår med rent vann etter bading
  • Tørk grundig med rent håndkle etter bading

Kommunelege Krogshus anbefaler de i risikogruppen å ta korte bad og å sjekke jevnlig etter tegn på infeksjon.

– Hvis det blir infeksjon vil det være rødt og betent. Det kan også lekke puss, og området kan føles varmt. Noen vil også få feber og føle seg dårlig.

Må av og til operere

Infeksjoner som følge av vibriobakterier behandles med antibiotika på sykehus. I alvorlige tilfeller kan det måtte det behandles med kirurgi.

Av og til kan det bli nødvendig å operer bort infisert vev for å forhindre spredning av infeksjonen.

– Hvis man ser noe som kan minne om en sårinfeksjon så må man dra til legen med en gang. Det vi ser er at den typen sårinfeksjon utvikler seg raskt. De med nedsatt immunforsvar kan få symptomer på få timer.

Kan smitte via skjell

Bakterien kan også smitte via østers, og mattilsynet ber derfor om at man ikke spiser ubehandlet østers som er plukket i Oslofjorden.

– Skjell filtrerer store mengder sjøvann, og kan samle opp større mengder bakterier. Vibrio-bakterier blir drept ved koking eller tilsvarende varmebehandling. Derfor er det viktig å varmebehandle østers og andre skjell fra Oslofjorden, Telemarkskysten og Sørlandskysten før de spises, sier seniorrådgiver Margrethe Hovda Røed i Mattilsynet.

Tatovering

Personer med ferske tatoveringer bør unngå å bade i sjøvann dersom tatoveringen ikke kan dekkes til.

Foto: Linda Pedersen / NRK