Kjeller: Sikrer atomavfall

Regjeringen vil bruke 28 millioner kroner på å forberede håndtering av radioaktivt avfall ved atomreaktorene på Kjeller og i Halden. Håndtering av avfallet er anslått å koste 14,5 milliarder kroner.