Kjakan får St. Hallvard-medaljen

Oslos høyeste utmerkelse går til Gunnar Sønsteby for sin innsats under krigen.

Gunnar Sønsteby
Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

Prisen får han også for at han holder historien om krigen i livet ved å lære oppvoksende generasjon om verdien av, og det som truer demokratiet.

- Ingen skulle forstyrre min frokost

Statue av Gunnar Sønsteby
Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

Da nazistene invaderte Norge bodde og jobbet Gunnar Sønsteby i Oslo. Hans umiddelbare reaksjon da flyalarmene startet den 9. april og meldingen om invasjonen kom over radioen, var sivil ulydighet: Mens alle andre i bygningen hvor han bodde
søkte sikkerhet i kjelleren, ble Gunnar standhaftig sittende ved frokostbordet.

Som han skriver: «Ingen hadde noe med å forstyrre min frokost, og jeg gjorde krav på å få spise mitt egg og drikke min kaffe i fred og ro».


Sønsteby ble involvert i det gryende motstandsarbeidet, og ble etter hvert stasjonert i Oslo som britisk etterretningsagent hvor han gikk i gang med å bygge opp et nettverk.

Gunnar Sønsteby årets Oslo-borger 2007

Det er ikke første gang Gunnar sønsteby får pris. Her som årets Oslo-borger 2007.

Foto: Haakon D. Blaauw / NRK

Motstandsmann


Han var en del av «Kompani Linge» og aksjonssjef for «Milorgs» sentralledelse og sabotasjegruppen «Oslogjengen».
Etter krigen og frem til i dag har han engasjert seg i arbeidet med å fortelle unge om sine opphevelser under krigen. En av Sønstebys viktigste motivasjon for å bli motstandsmann var hans oppfatning av at nazistene var udemokratiske.

Gjennom hans arbeid med å lære oppvoksende generasjoner om verdien av demokrati og faren ved alt som truer demokratiet, holder han minnet om krigen levende.

Sønsteby har en fantastisk evne til å kommunisere på tvers av generasjonene, og har gitt veldig mange innsikt i verdien av, og prisen for, frihet. Gunnar Sønsteby har en viktig stemme i offentligheten, alltid verdt å lytte til.

Byens høyeste utmerkelse tildeles personer som har gjort en særlig verdifull innsats
for Oslo kommune eller på annen måte har gjort seg fortjent til byens påskjønnelse.

Prisen ble innstiftet 13. april 1950 og første utdeling fant sted i 1956. Listen over personer som har mottatt denne utmerkelsen er imponerende og forteller om en standard som det ikke er gitt alle å nå opp til.