Hopp til innhold

Kan bli tvunget tilbake i fengsel

Tidligere vannverkssjef Ivar T. Henriksen har fått avslag på søknaden om benådning. Men flere leger mener han er soningsudyktig.

Ivar T. Henriksen

– FOR DÅRLIG: Henriksen er nå 77 år og har flere legeuttalelser som tilsier at han er så dårlig at han ikke bør sitte innesperret.

Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

I 2010 ble Henriksen dømt til sju og et halvt år i fengsel etter å ha blitt funnet skyldig i økonomisk utroskap og grov korrupsjon. Saken er blitt omtalt som Norges alvorligste korrupsjonssak.

Helsen til Henriksen, som nå er 77 år gammel, er ifølge tre legeuttalelser så dårlig at han ikke bør sitte innesperret, skriver Romerikes blad.

Fastlegen til Henriksen skriver blant annet: «Det er åpenbart at hans situasjon vil bli ytterligere forverret ved opphold i fengsel eller institusjon. For meg er det ingen tvil, Henriksen er varig soningsudyktig. Jeg stiller meg uforstående til at han ikke allerede har fått varig soningsfritak»

Etter at advokaten til Henriksen satte i gang benådningsprosessen høsten 2013, fikk Henriksen innvilget soningsavbrudd av Kriminalomsorgen i påvente av behandling i departementet. I jula 2014 fikk de avslag på søknaden, noe de har klaget på.

– Ingen fare for nye forbrytelser

– Jeg syns det er fælt om dette skal ende med at han ikke blir benådet. Mannen er 77 år gammel, og det er ingen fare for at han vil begå nye forbrytelser, sier Ivar T. Henriksens advokat, Asbjørn Finholt.

Han får støtte fra spesialist i psykiatri, Leif Roar Falkum, som har hatt Henriksen som pasient siden 2010.

– Om han nå må inn i fengsel har jeg lite forståelse for det. Han bør kunne benådes. Han er 77 år gammel, er psykisk syk og har kroppslige lidelser, sier Falkum til Romerikes blad.

Mens den tidligere vannverkssjefen har soningsavbrudd, noe han har hatt siden mars i fjor, bor han hjemme, men dersom han ikke får innvilget søknaden om benådning må han tilbake bak murene.