Vil ha ny Ringeriksbane over Helgelandsmoen

Jernbaneverket kom mandag med sin anbefaling for trasevalg av ny Ringeriksbane og E16.

Laster kart, vennligst vent...

Kartet viser den anbefalte av flere mulige traseer for både ny jernbane og ny E16. Stiplet linje markerer forslag til tunnel (kilde: Norconsult/Statens vegvesen, Jernbaneverket).

Mandag offentliggjorde Jernbaneverket, sammen med Statens vegvesen, sin anbefaling for trasevalget til ny Ringeriksbane og E16. Det er i linja over Helgelandsmoen de to etatene ønsker å legge den nye traseen, og at det videre planleggingsarbeidet konsentreres om dette valget.

Ifølge rapporten vil den foreslåtte traseen korte ned reisetiden fra Oslo til Bergen med i overkant av 50 minutter.

Et omfattende arbeid ligger til grunn for anbefalingen, som nå blir levert til Samferdselsdepartementet. I prosessen har etatene blant annet jobbet sammen med berørte fagdirektorater.

– Prosessen med direktoratene har gitt oss et godt beslutningsgrunnlag, sier regional strategidirektør Lars Christian Stendal i Jernbaneverket i pressemeldingen.

I Jernbaneverkets omtale på deres nettsider skriver de detaljert om hvordan de tenker å bygge ut traseen.

Kostnadene for dobbeltsporet jernbane og firefelts motorvei er anslått å ligge på 26 milliarder kroner.

Saken skal nå videre til politisk behandling.

Se Jernbaneverkets animasjon av den valgte traseen.