Hopp til innhold

Isbro av Sand

Kunstneren Vebjørn Sand fra Hvaler har laget en bro av is fra Antarktis utenfor FN-bygningen i New York. Skulpturen er ment som et bidrag til klimadebatten.

Da Vinci-broen

Vebjørn Sand arbeider med isbrua han nå har reist utenfor FN-hovedkvarteret i New York. Når broen begynner å smelte, blir den en synlig påminnelse om global oppvarming og de skadene denne fører med seg, mener Sand.

Foto: EVN/EBU

Broen vil etterhvert smelte, og er ment som en sterk påminnelse om den globale oppvarmingens virkning, i følge Norges FN-delegasjon, som sponser broen.

Isen broen er bygget av, er hentet fra Antarktis, noe som er hele poenget med skultpuren.

- Dette er rett og slett en del av Antarktis. Det er meningen at den skal smelte for å illustrere at isen på Antarktis smelter på grunn av de menneskapte klimaendringene, sier Vebjørn Sand selv.

VIDEO: Den smeltende broen

Brobygger

Sand er fra før av kjent for å ha bygget en isbro i Antarktis, og en vanlig bru som står på Ski i Akershus, begge etter Leonardo da Vincis tegninger.

Broen på Antarktis, og den på Ski, står fremdeles, men Sand tror at broen i New York vil smelte innen en uke.

Samtidig med at Sand bygger sin isbru, blir en utstilling av malerier og fotografier om temaet vist i New York.

Vil øke bevisstheten

Den 41 år gamle Vebjørn Sand er kanskje mest kjent som maler, men har også gjort seg bemerket med sine utendørsprosjekter.

Den norske kunstneren håper at prosjektet kan bidra til økt bevissthet om global oppvarming og skadene slike klimaendringer fører med seg.

Broen ble ferdig mandag, og skal etter planen stå til 31. januar.

Vebjørn Sand

Den norske kunstneren Vebjørn Sand har laget en isbru som står utenfor FN-hovedkvarteret i New York. Prosjektet er ment som et bidrag fra den norske kunstneren til den globale klimakampen.

Foto: Erlend Aas, Aas, Erlend