Ingen penger til nødnettet

Heller ikke neste år settes det av penger for å rette opp svakhetene i nødnettet på Østlandet. Og det er kanskje ikke så rart, for direktoratet har heller ikke bedt om penger.

Nytt nødnett Nedre Romerike legevakt

I strømbruddet som fulgte stormen Dagmar jula 2011, falt det nye sambandet ut på Romerike. Grunnen var elendig reservestrømskapasitet.

Foto: Ketil Kern / NRK

Nødnett

Brannsjef Jan Gaute Bjerke.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

– Det synes jeg er veldig beklagelig og betenkelig. Jeg forventet faktisk at det nå ble sørget for å skaffe nødvendige midler til å etablere de tiltakene som må på plass, sier brannsjef på Nedre Romerike, Jan Gaute Bjerke.

Direktoratet for nødkommunikasjon som styrer utbyggingen av nødnett, har nemlig ikke funnet ut hvilken teknisk løsning de synes er best.

– Det er ganske komplisert, sier direktør Tor Helge Lyngstøl.

– Vi har satt oss inn i hva man har gjort i andre land, og sett på alternative løsninger. Vi har sett på ulike typer batterier, dieselaggregater, og brenselceller som brukes i Danmark. Foreløpig har vi ikke konkludert, sier Lyngstøl.

Ikke til å stole på under stormen Dagmar

I strømbruddet som fulgte stormen Dagmar jula 2011, falt det nye sambandet ut på Romerike. Grunnen var elendig reservestrømskapasitet.

Hver femte basestasjon sluttet å virke og det vanskeliggjorde jobben for brannfolkene. I etterkant krevde brannsjef Jan Gaute Bjerke at basestasjonene måtte utstyres med skikkelig reservestrømskapasitet. Nå har det snart gått ett år, og brannsjefen må belage seg på å vente enda en stund.

– Forventet at dette var på plass

Bård Hoksrud

Bård Hoksrud (Frp).

Foto: Åserud, Lise / Scanpix

Bård Hoksrud (Frp) er nestleder i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité. Han er dundrende uenig i at nødnettet er noe som kan vente.

– Det virker veldig rart at direktoratet, som skal ha ansvaret for å sikre et skikkelig og godt nødnett, ikke er på alerten og sørger for å spille dette inn til departement og regjering. Det tror jeg alle forventer, og sikkert også hadde trodd var på plass etter at vi har sett alle svakhetene med sikkerhet og beredskap, sier Hoksrud.