Imot nytt tunnelløp

Statens vegvesen anbefaler å bygge en ny fast forbindelse mellom Moss og Horten, enten i bro eller tunnel. Det vil blant annet føre til mindre trafikk på E18 gjennom Oslo. I utredningen av mulige krysninger av Oslofjorden går Vegvesenet imot å bygge nytt løp i riksvei 23 Oslofjordtunellen, men på sikt vurdere bro over nordspissen av Håøya.