Hopp til innhold

Ikke tid til å hjelpe barna

Samarbeidsproblemer skaper barnevernskø i St. Hanshaugen bydel. Nå venter 70 barn på hjelp.

Barnevernssaker ligger på vent
Foto: Scanpix / SCANPIX

70 barn står uten saksbehandler etter at halvparten av de barnevernsansatte enten er sykemeldt eller har sluttet i bydelen.

Alvorlig

Fagforbundet FO ser så alvorlig på saken at de har varslet fylkesmannen.

- Vi har informert fylkesmannen. I tilegg er vi i en prosess sammen med bydelen og to andre fagforeningen for å prøve å kartlegge hva som kan gjøres for arbeidsmiljøet, sier hovedtillitsvalgt i Oslo, Hege Traagstad.

Ikke tid til bekymringsmelinger

Ansatte kommer og går i bydelsbarnevernet på St. Hanshaugen. Hva samarbeidsproblemene bunner i, er uklart.

Men siden nyttår har seks av de ialt 15 ansatte enten sagt opp eller er blitt sykemeldt.

Resultatet er at såkalte bekymringsmeldinger ikke blir tatt hånd om fort nok og at barn derfor må akuttplasseres når forholdene i barnas hjem blir helt uakseptable.

- Barn er avhengige av kontinuitet i oppfølging. Det er snakk om barn i en sårbar situasjon. Det kan være foreldre som trenger oppfølging og for dem er det selvfølgelig slitsomt å måtte skifte saksbehandlere, fortsetter hun.

Bydelen tidligere kritisert

Barnevernet i St. Hanshaugen fikk også gjennomgå i en rapport som Helsetilsynet la fram for et par måneder siden.

Også her ble det pekt på problemer med dårlig kapasitet og at det var vanskelig å få kontakt med ansatte når det var nødvendig.

LES OGSÅ: Barn venter på hjelp

Får hjelp

St. Hanshaugen bydel ønsker ikke å intervjues om denne saken, fordi de mener det dreier seg om interne problemer i barnevernet i bydelen.

- Barna det gjelder blir tatt hånd om på beste måte og får den hjelpen de trenger, sier bydelsdirektør Tone Frønes.