- Ikke mange som har kjøpt stemmer

Politiet er nå sikre på at forsøket på å kjøpet stemmer i Drammen ikke har hatt et stort omfang.

Jan Erik Strøm, politistasjonssjef Drammen

Politistasjonssjef Jan Erik Strøm sier stemmesalget i Drammen ikke har hatt stort omfang.

Foto: Mari Hvamb / NRK

Det sier politistasjonssjef Jan Erik Strøm.

Politiet startet etterforskning da det ble klart at det var gjørt forsøk på å kjøpe stemmer av personer i rusmiljøet.

- Nå er vi kommet så langt at jeg mener vi har fått et ganske bra bilde.  Alt i alt har vi avhørt 14-15 personer, og vi kommer til å priorietere saken litt ned, i forhold til en del andre presserende ting, sier Strøm.

Siktet for trusler

- Sist helg ble en person siktet i saken. Er flere siktet nå?

- I forhold til den siktelsen, har vi ikke kommentert hva innholdet i den er. Siktelsen går ikke direkte på kjøp og salg av stemmer, slik etterforskningen har gjort, men en trusselbit i kjølvannet av saken. Ellers er ingen andre siktet foreløpig.

Politisjefen vil ikke kommentere nøyaktig hva personen er siktet for.

- Men han er fremdeles siktet?

- Ja, det er ikke frafalt noen siktelse.

Drapstrusler

- Personer i rusmiljøet har sagt at de har fått drapstrusler etter å ha stått fram og fortalt om saken. Hvordan følger dere opp dette?

- Dette er jo ting vi spør om i avhør. Vi har fått litt forskjellige forklaringer, så det er et litt uklart bilde, men vi skal ta noen flere avhør, sier Strøm.