I felles kamp mot radikalisering

– Vi må bli flinkere til å få med oss flere deler av samfunnet enn den blonde etniske norske statsvitenskapsstudenten som meg selv, sier Martine Jahre. Hun ønsker at ungdomsorganisasjoner selv skal ta større ansvar for å forebygge radikalisering og ekstremisme.

Right to Participate

NORSK-KENYANSK SAMARBEID: De neste to månedene reiser Mwanaisha Ngare (21), Ane Standal Thoresen (20), Martine Jahre (25) og Laura Matalaka (22) til Kenya for se på hva ungdomsorganisasjonene der gjør for å forebygge radikalisering og ekstremisme. Ungdom er selv del av løsningen, mener de fire deltakerne i utvekslingsprosjektet 'Right to Participate'. Det er Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) som står bak prosjektet med støtte fra Fredskorpset.

Foto: Lotten Christiansen / NRK

Martine Jahre, som selv er fra Lommedalen i Bærum, etterlyser et bredere mangfold i norske ungdomsorganisasjoner.

Martine Jahre

RETTIGHET: Ungdom har rett til å være med på å bestemme hvordan ekstreme holdninger skal bekjempes, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, sier Martine Jahre, tidligere nestleder i SAIH og deltaker i 'Right to Participate'.

Foto: Lotten Christiansen / NRK

– Vi må klare å nå ut og rekruttere andre enn oss selv. Hvis jeg står på stand tiltrekker jeg meg jo andre som ser ut som meg selv. Vi må innse at vi har et ansvar for å fange opp unge frustrerte menn og kvinner før de søker seg til ekstremistiske grupper, mener hun.

I to måneder har Jahre og deltakerne i LNUs utvekslingsprosjekt "Right to participate" sett på hva ungdom selv kan gjøre for å forebygge ekstremisme og radikalisering.

– Som en del av 22. juli-generasjonen har jeg ofte spurt meg selv om noe kunne vært annerledes om Breivik hadde blitt fanget opp av en ungdomsorganisasjon på et tidlig tidspunkt, sier Jahre.

Ulik bakgrunn, felles strategier

Sammen med Ane Standal Thoresen fra Norge og Laura Matalaka og Mwanaisha Ngare fra Kenya arrangerer Jahre denne uka ungdomskonferansen "Ekstremt engasjert".

I Kenya lever innbyggerne med daglig terror fra ekstreme grupper i hjemlandet, og virkeligheten ligger langt unna Norge. Deltakerne mener likevel at mange av mekanismene er de samme når ungdom søker seg til voldelige ekstremistgrupper.

– En av de grunnleggende faktorene vi har sett er en søken etter identitet. Det har ikke noe å si om det er høyreekstremisme eller ekstrem islamisme, ofte er radikaliseringsprosessene de samme, sier Jahre.

Tilhørighet viktig

Mwanaisha Ngare

STIGMATISERT: I Kenya føler mange unge muslimer at de bli anklaget for noe de ikke har gjort. Det fører til at mange søker seg mot ekstreme grupper, som en slags selvoppfyllende profeti, sier Mwanaisha Ngare (21).

Foto: Lotten Christiansen / NRK

Mwanaisha Ngare fra Youth Empowerment Project i Kenya kommer fra Mombasa der terrororganisasjonen al-Shabaab har sterk grobunn, blant annet på grunn av sosiale vilkår.

– Mange som søker seg til gruppa har konvertert og er sårbare for feilaktig kunnskap om islam, sier hun.

– Men vi har flere andre grupperinger, fra forskjellige religioner. De fleste føler seg undertrykt eller diskriminert, de ønsker å hevne seg på noe myndighetene har gjort mot dem. Så dette handler ikke bare om religion.

– Må forhindre utenforskap

Zamran Ahmad Butt

INKLUDERING: – For å forhindre utenforskap er det viktig å ikke bare snakke OM de det gjelder, men MED dem. Det er også viktig å innse at det er et langsiktig arbeid på grasrotnivå som kreves for å forhindre utvikling av ekstreme holdninger, sier Zamran Ahmad Butt.

Foto: Lotten Christiansen / NRK

En av de inviterte paneldeltakerne til konferansen, er Zamran Ahmad Butt, leder i Islamic Cultural Centre (ICC) Ungdom. Han mener en slik konferanse er viktig for å styrke samarbeidet og åpenheten på tvers av organisasjonene.

– Den største utfordringen i Norge i dag er utenforskap og sosial ekskludering. Det ser vi en økende tendens til, spesielt rettet mot den muslimske minoriteten. Mange unge norske muslimer føler islamdebatten tett på kroppen og mange er utrygge på sin egen identitet. Derfor må vi sørge for at alle er inkludert og vi må opplyse storsamfunnet om at forebyggingsarbeidet er et felles ansvar, sier Butt.

ICC og Right to participate

DIALOG: Islamic Cultural Centre Ungdom er opptatt av å være åpne med alle som ønsker å vite mer om moskeen og hva de gjør for å forebygge ekstremisme, sier leder i ICC Ungdom, Zamran Ahmad Butt (25).

Foto: Lotten Christiansen / NRK