Hopp til innhold

Hver tredje jente sliter med psyken

Ny rapport viser en dyster utvikling blant ungdomsskoleelevene.

Depresjon
Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Ferske tall fra Østfoldhelsa viser at så mange som hver tredje jente i tiende klasse i Østfold sier de har symptomer på angst/depresjon.

– Vi ser store forskjeller mellom gutter og jenter. Mens 31 prosent av jentene rapporterer om psykiske vansker, sier bare 13 prosent av guttene i tiende klasse det samme, sier styreleder i Østfoldhelsa, Aase Rennesund (SV), til NRK.

Høyere tall

Nesten tusen tiendeklassinger i Østfold har svart på den omfattende undersøkelsen om helse, trivsel, livsstil og vaner.

Det er første gang siden 2004 at ungdommer noe sted i landet blir kartlagt så grundig, og tendensen er klar, forteller forsker Liv Grøtvedt ved Folkehelseinstituttet:

- Når det gjelder psykisk helse spesielt, og symptomer på psykiske plager, så er de flere og mer omfattende enn før, Det er flere jenter som har sliter psykisk, som driver med selvskading, som slanker seg og som har søvnproblemer, sier Grøtvedt, som har gått gjennom det omfattende materialet.

- Vanskelig å være ung

Undersøkelsen er gjort på oppdrag for Østfold fylkeskommune og folkehelseprogrammet i Østfold, Østfoldhelsa.

Styreleder Åse Rennesund tror at det er vanskeligere å være ung i dag enn hva det var da foreldrene vokste opp.

– Dagens samfunn er nok mer komplekst, og ungdommen blir utsatt for påvirkning fra alle kanter. Mange føler nok også et stort forventningspress til å være vellykket. Det er på en måte ingen grenser for hva du skal kunne utrette her i verden, den eneste hindringen er deg selv. Summen av dette kan bli en for tung bør å bære, sier hun.

Sover for lite

Undersøkelsen viser også at mens 50 prosent av jentene har forsøkt å slanke seg har bare 19 prosent av guttene gjort det samme.

Det er også klart at bare 54 prosent av Østfold-ungdom sover minst 8 timer på ukedagene.Også her kommer jentene dårligere ut.

- Funnene vi har gjort viser klart at jentene som sliter psykisk i stor grad er de samme som har dårligst matvaner, er minst fysisk aktive, og som sover minst og mest ujevnt. Det gir håp om at det er mulig å hjelpe å forebygge. Utfordringen nå blir å få ungdommene til å forstå at det har noe for seg å legge om slike vaner, sier Rennesund.

- Foreldre har stort ansvar

Leder av helsekomiteen i Østfold fylkeskommune, Inger-Christin Torp (Ap), mener at foreldrene må ta grep.

– Det er viktig å involvere seg i barnas liv og være en støtte for dem i de utfordringer de står overfor. Foreldre må dessuten bidra til at barna får dekket primærbehov som søvn, mosjon og et sunt kosthold, sier Torp.