Hopp til innhold

Høyesterett forkaster anken i Vollen-drapssaken

Jenta som er dømt for drapet på en ansatt ved en barnevernsinstitusjon i Vollen i Asker, må sone dommen på ni års forvaring. Høyesterett forkaster anken hennes.

Anna Kristin Gillebo Backlund (innfelt) ble drept på institusjonen Små Enheter i Asker i 2014

KNIVSTUKKET: Anna Kristin Gillebo Backlund (30) jobbet på barnevernsinstitusjonen Små Enheter i Vollen i Asker.

Foto: Terje Pedersen / Privat / NTB scanpix

Det er første gang en lovbryter under 18 år er dømt til forvaringsstraff i Norge.

Dommen i Borgarting lagmannsrett på ni års forvaring, med en minstetid på seks år, opprettholdes fordi Høyesterett mener det foreligger "helt ekstraordinære omstendigheter" i tilfellet til den nå 17 år gamle jenta.

Cecilie Nakstad er forsvarer for den drapstiltalte 15-åringen

FORSVARER 1: Advokat Cecilie Nakstad er skuffet over Høyesteretts avgjørelse.

Foto: Larsen, HÃ¥kon Mosvold / NTB scanpix

Hun hadde nettopp fylt 15 år da hun høsten 2014 lurte sosionomen Anna Kristin Gillebo Backlund (30) inn på rommet sitt i barnevernsinstitusjonen Små Enheter i Vollen i Asker. Etter å ha kvalt Backlund med et belte, slik at Backlund mistet bevisstheten, hentet jenta en kniv og drepte henne med en rekke knivstikk.

Dommen gjelder også to tilfeller av vold mot offentlige tjenestemenn.

– Jeg er skuffet på hennes og barns vegne over at man i Norge dømmer mindreårige til forvaring. Det synes jeg er trist, sier jentas forsvarer, Cecilie Nakstad.

Statsadvokat Erik Førde sier at han på et vis er enig med Nakstad.

– Det er trist at det er et menneske der det er nødvendig. Hele denne saken er trist på alle mulige måter.

  • Les alt om drapssaken her.

Ekstraordinære omstendigheter

Høyesterettsdommer Ragnhild Noer

FØRSTVOTERENDE: Dommer Ragnhild Noer skriver i sin vurdering at «det foreligger helt ekstraordinære omstendigheter».

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Høyesterett mener drapet var godt planlagt, og at 15-åringen hadde en sterk vilje til å gjennomføre drapshandlingen. Det var dessuten sammenfallende med drapsønsker som jenta tidligere hadde gitt uttrykk for. Sett i sammenheng med hennes svært problematiske barndoms- og ungdomstid, mener Høyesterett at man må bryte med hovedregelen om aldri å idømme mindreårige forvaringsstraff.

«Det overlagte drapet, sammenholdt med antallet alvorlige voldshandlinger fra NNs side både før og etter drapshandlingen og hennes meget alvorlige psykiske tilstand og spesielle motivasjon for sin voldelige atferd, gjør at jeg her mener det foreligger helt ekstraordinære omstendigheter», skriver førstvoterende dommer Ragnhild Noer i sin vurdering av forvaringsanken.

Hun får støtte fra de fire andre dommerne, og dommen er derfor enstemmig.

Forsvarer Nakstad forteller at jenta tar avgjørelsen i Høyesterett med fatning, men advokaten frykter at 17-åringen skal bli en kasteball mellom sykehus og fengsel.

– Det har jeg vært redd for hele tiden, så fremover kommer jeg til å bruke mye energi på å unngå det, sier Nakstad.

Dommen oppfyller kravene

Advokat Hallvard Helle forsvarte jenta i Høyesterett.

FORSVARER 2: Advokat Hallvard Helle vant ikke fram med argumentene sine i Høyesterett.

Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Den 17 år gamle jenta anket over både forvaringsspørsmålet, saksbehandlingen og lovanvendelsen. Hun fikk kun fremmet anken over forvaringsspørsmålet.

Høyesterett uttrykker forståelse for flere av argumentene til hennes forsvarer i Høyesterett, advokat Halvard Helle. De helt spesielle aspektene i Vollen-saken oppfyller de strenge kravene Justisdepartementet har satt for å kunne dømme mindreårige til forvaring da loven ble vedtatt.

Da saken gikk for lagmannsretten, framholdt jentas forsvarer, advokat Cecilie Nakstad, at FNs barnekonvensjon tilsier at barn ikke kan dømmes til forvaringsstraff. Retten mente imidlertid at bestemmelsen det vises til, retter seg mot «livsvarig fengsel uten mulighet for løslatelse».

Krimtekniker kommer ut fra åstedet i Vollen i Asker

OVERLAGT: Høyesterett mener drapet var godt planlagt.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK