Høy hastighet på E6

I løpet av en periode på to timer i natt gjorde oslopolitiet åtte førerkortbeslag på grunn av høy hastighet.