Hopp til innhold

Her skal Oslo ta imot verden

Et rotete industri- og lagerområde i Groruddalen kan bli OL-landsby i 2022. Alternativet byrådet går inn for er det dyreste og mest usikre.

Kjelsrud, lysere

Her, på Kjelsrud nedenfor Furuset, skal OL-landsbyen ligge. Det betyr at medielandsby, mediesenter og deltakerlandsby kommer i dette området. Se kart i bunnen av artikkelen.

Foto: Olav Juven / NRK

Området vis a vis IKEA på Furuset kan bli medielandsby, mediesenter og deltagerlandsby under vinter-OL i 2022. Byrådet peker i dag ut det såkalte Kjelsrud-området på Furuset som OL-landsby i konkurranse med Økern.

Hallstein Bjercke, direktør for myndighetskontakt i IKT-Norge

POSITIV: Hallstein Bjercke (V) er positiv til søknaden Oslo kommune har sendt til kulturdepartementet.

Foto: IKT-Norge

– Vi har hele tiden ment at Kjelsrud er det området som gir størst transformasjonskraft i Groruddalen og størst byutviklingsgevinst for Oslo, sier Hallstein Bjercke, byråd for næring og kultur, og ansvarlig OL-byråd.

Tre milliarder dyrere

Kjelsrud-området ligger på motsatt side av Strømsveien for IKEA og er avgrenset av Strømsveien, Nedre Kalbakkvei og Alnaelva. Det består i dag av industri- og lagervirksomhet, men også en del grøntområder i tilknytning til Kjelsrud gård.

I sluttfasen har to alternativer blitt vurdert, Kjelsrud og Økern noe nærmere Oslo sentrum.

Kjelsrud har trukket det lengste strået til tross for at det er nær tre milliarder kroner dyrere enn Økern-alternativet. Med Kjelsrud som OL-landsby vil Oslo-OL i 2022 koste det offentlige 24,530 milliarder kroner, ifølge kvalitetssikringsrapporten som ble lagt fram rett før jul.

Økern-alternativet ville redusert de offentlige utgiftene til 21,660 milliarder kroner, ifølge rapporten som er utarbeidet på oppdrag fra Kulturdepartementet og Finansdepartementet i forbindelse med statsgarantien for lekene.

Og ikke nok med at Kjelsrud-alternativet er dyrere; det er også mer usikkert. Ifølge kvalitetssikrerne gjenstår det så mange avklaringer og så mye planlegging at det er en fare for at OL-landsbyen ikke vil kunne stå ferdig i tide. Men Bjercke mener likevel at Kjelsrud er et bedre alternativ.

– Kvalitetssikrerne sier at begge er gjennomførbare uten vesentlige svakheter. Vi er sikre på at begge vil fungere godt under et OL. Men som sagt er det Kjelsrud som gir oss størst transformasjon, størst byutviklingsgevinst og som vil heve bokvaliteten i hele Groruddalen, sier Hallstein Bjercke.

– Hva med prisforskjellen? Kjelsrud er flere milliarder kroner dyrere enn Økern?

– Det er noe dyrere, og derfor er vi avhengige av klare avtaler for etterbruk og verdien disse anleggene kan ha for byen i ettertid.

– Dersom vi klarer å lande gode avtaler for etterbruk, ikke minst av mediesenteret, vil det gjøre opp for noe dyrere investeringer i anleggene, sier OL-byråden.

Nytt Marienlyst?

Hallstein Bjercke understreker at Oslo kommune er avhengig av å ha staten med seg på laget for å sikre en sterk aktør for etterbruk. Idéer som har vært løselig lansert er ny politihøgskole og nytt hovedkvarter for NRK.

– Her er vi i sonderinger, forhandlinger og diskusjoner med staten. Får vi det til i forhandlingene fremover, vil vi gå helhjertet inn for Kjelsrud som medielandsby, mediesenter og deltagerlandsby, sier Hallstein Bjercke.

Byrådet holder derfor fortsatt døra på gløtt for Økern dersom Kjelsrud skulle vise seg umulig å gjennomføre.

– Vi arbeidet videre med begge, men Kjelsrud er definitivt vårt prioriterte alternativ, sier Hallstein Bjercke.

Grønmo og Mortensrud

Flere brikker faller på plass i saken som byrådet i dag legger fram for bystyret. Grønmo er pekt ut som hovedarena for skiskyting og paralympiske øvelser.

Skiskyting- og Paralympics-anlegget har vært noe av det vanskeligste å få plass, og i tur og orden har Ekebergsletta og flere området i Groruddalen blitt vurdert og forkastet.

I siste runde sto det mellom Grønmo og området i tilknytning til Huken Pukkverk i Groruddalen. Hovedårsaken til at den gamle søppelfyllinga i bydel Søndre Nordstrand ble valgt, er at området er romsligere, terrenget er flatere og dermed mer egnet til paralympiske øvelser som sittende skiløping.

Dessuten er det juridisk strid rundt pukkverkdriftens fremtid i Huken etter konkursen i Oslo Vei.

Det siste anlegget som nå er plassert, er den siste treningshallen for ishockey. Den havner på Mortensrud, noe som er i tråd med idrettens ønsker.

Kjelsrud Park. Trærne står forøvrig på Kjelsrud gård i dag.

Den største grunneieren NHP Eiendom har allerede planer for Kjelsrud. Disse kan tilpasses en OL-landsby. Trærne står forøvrig på Kjelsrud gård i dag.

Foto: Arc Arkitekter

Beklager, vi kunne ikke vise innholdet.
Se «Kjelsrud, kart» i nytt vindu