Helserisiko ved avløpsanlegg

Arbeidstilsynet refser kommunene i Østfold for forholdene ved kloakkanleggene.

Kloakk
Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Dårlig kartlegging av helserisikoen, mangelfull opplæring av de ansatte og manglende rutiner på hygiene er blant tingene Arbeidstilsynet har satt fingeren på.

– Det betyr at det er fare for at man kan bli smittet når man jobber med vann og kloakk, sier tilsynsleder i Østfold og Akershus, Per Davidsen.

Mangler ved samtlige anlegg

Arbeidstilsynet har den siste tiden satt fokus på biologisk helsefare, og har i løpet av de siste to årene besøkt alle kommunale avløpsanlegg i fylket.

– Samtlige kommuner har fått pålegg om å utbedre forholdene ved anleggene sine, sier Davidsen.

Han sier det først og fremst dreier seg om kommuner som ikke har kartlagt og risikovurdert det daglige arbeidet godt nok.

De ansatte har heller ikke fått informasjon og opplæring i biologisk helsefare og smittevern.

– I tillegg har vi gitt pålegg om å ivareta rutiner for hygiene i forbindelse med håndtering av avløpsvann, sier tilsynslederen.

På bedringens vei

– Noen steder har nok arbeidsforholdene vært litt på kanten, sier Per Davidsen. Men han legger til at Arbeidstilsynet er meget fornøyd med hvordan kommunene har mottatt tilsynet og påleggene.

– Kommunene har nok ikke vært så opptatt av dette med vern mot eksponering av biologiske faktorer tidligere, men det har de blitt nå etter vår runde, sier Davidsen.

Mange kommuner har allerede innfridd kravene fra Arbeidstilsynet, mens andre kommuner har frist til høsten.

– Forholdene for de ansatte ved avløpsanleggee er i ferd med å bli mye bedre, sier Davidsen.

- Godt i gang med utbedringene

Rygge kommune er blant kommunene som er i gang med arbeidet med å utbedre forholdene. De har frist til 1. oktober.

– Vi har utarbeidet det som trengs av dokumentasjon og rutiner. I tillegg skal vi ha en felles opplæring, sier avdelingsingeniør Einar Olavesen i Rygge kommune.

Han ser meget positivt på Arbeidstilsynets besøk.

– Det er veldig viktig å sette fokus på de helsefarene våre ansatte blir eksponert for, sier han.