Hopp til innhold

Helsefarlig Oslo-luft på mandag

Sesongen for dårlig Oslo-luft er i gang.

Svevestøv
Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Årlig er det beregnet at ca. 300-600 mennesker dør for tidlig som følge av miljøforurensningen i Oslo.

Verst er de kalde, tørre og stille vinterdagene, når piggdekkstøv blir virvlet opp av bilene, og hutrende mennesker fyrer godt i peisen.

Vedfyring, veistøv og eksos

Forurenset luft i Oslo
Foto: Illustrasjon: Oslo kommune

Søndag formiddag var lufta lite forurenset, men på kvelden ventes det noe forurenset luft fra veistøv og eksos langs større veier innenfor Ring 3 og langs sterkt trafikkerte veier i resten av byen, melder Helse- og velferdsetaten i Oslo.

I områder med vedfyring innenfor Ring 3 ventes det opp mot noe forurenset luft på kvelden. Først på dagen og i andre områder ventes det lite forurenset luft.

Mye forurenset luft på mandag

Mandag ventes noe forurenset luft fra veistøv og eksos langs større veier innenfor Ring 3 og langs sterkt trafikkerte veier i resten av byen i forbindelse med rushtidene.

På enkelte strekninger langs de mest trafikkerte veiene kan det bli opp mot mye forurenset luft (se kart nederst i artikkelen). I andre områder ventes det lite forurenset luft.

Varsler vinterluften

I vinterhalvåret driver Oslo kommune en varslingstjeneste, og sender daglig ut varsel om luftforurensningsnivået i byen.

Varslene gir informasjon om luftkvaliteten og om den helsemessige betydningen av luftforurensningsnivået.

For tidlig død

Høye konsentrasjoner av svevestøv kan føre til for tidlig død hos spesielt utsatte grupper som eldre, syke og småbarn med luftveissykdommer.

De siste årene har Oslo kommune og Statens vegvesenfor å begrense svevestøvet i Oslo. I fjor vinter ble det målt for høye svevestøvverdier ved riksvei 4, mot 38 døgn året før.

Forurenset luft
Foto: Illustrasjon: Oslo kommune