– Jeg kjørte aldri ruset, likevel mistet jeg lappen

Stadig flere sjåfører klager på at de mister førerkortet uten å ha kjørt ruset. Nå planlegger den cannabisliberale organisasjonen Normal et gruppesøksmål.

cannabisfører

19-åringen ønsker å være anonym siden hasjrøyking er ulovlig. Han forteller at det blir mye tv-spill etter at han mistet både førerkortet og jobben fordi han i politiavhør innrømmet å ha røyket cannabis.

Foto: Hanna Seferowicz / NRK

– Jeg har aldri kjørt ruset. Likevel tok de førerkortet, sier 19-åringen fra Romerike.

Siden cannabisrøyking er ulovlig i Norge er han anonym. Han er en av rekordmange personer i Romerike politidistrikt som mistet førerkortet i fjor, på grunn av såkalt manglende edruelighet.

Årsaken er at han i avhør innrømmet å røyke cannabis 1–2 ganger per 14. dag på det meste. Det var nok til at politiet beslagla førerkortet hans for minst ett år.

– Man mister ikke førerkortet hvis man tar seg en øl hver fjortende dag, så hvorfor skal man miste det hvis man tar seg en joint? spør han.

Planlegger gruppesøksmål

19-åringen støtter organisasjonen Normal, som vil ha slutt på straffe­forfølgelse av cannabis­brukere. De har til nå samlet inn 50 000 kroner, halvparten av pengene de trenger til et gruppesøksmål.

Simon Osen

– Gruppesøksmålet handler om å slå i hjel en praksis som mange opplever stigmatiserende, sier Simon Osen som er talsmann for organisasjonen Normal, som ønsker en mer liberal Marihuana-lovgivning i Norge.

Foto: Hanna Seferowicz / NRK

– Det er ingen sammenheng mellom sjåfører som kun har besittelse på rullebladet og om de kjører ruset eller ikke, sier Simon Osen, som er talsmann for Normal.

Han understreker at det i mange saker ikke er sjåførene som kjører ruset som blir fratatt lappen, men de som innrømmer cannabisbruk.

– Vi har en sak der en har innrømmet å bruke cannabis mot menssmerter en gang i måneden. Jeg tror man skjønner at slike saker ikke handler om trafikkvurderinger, sier Osen.

Politiet granskes

550 førerkortbeslag gjennomgås nå i en historisk gransking av Sivilombudsmannen. Det var Bergens Tidende som omtalte dette først.

Bakgrunnen er at antallet klager på førerkortbeslag har økt, og det er funnet flere saksbehandlingsfeil hos politiet.

Steinar Talgø

– Det er lettere å måle alkoholbruk enn bruk av narkotika. Det er også slik at hvis man bruker narkotika uten altfor mye mellomrom så kan det oppstå akkumuleringsproblemer som vedkommende som røyker ikke er klar over, og som er en forhøyet risiko, sier seksjonssjef i Politidirektoratet Steinar Talgø.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

– Ulovlige stoffer er et element i dette, og det er en utfordring å praktisere regelverket. Vi får komme tilbake til dette når resultatene av undersøkelsene er klart, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.

Også advokat John Christian Elden har engasjert seg i saken., På bloggen sin skriver han at "Politi og domstoler må slutte å inndra førerkort som et ruspolitisk virkemiddel"

Seksjonssjef i Politidirektoratet Steinar Talgø avviser dette, og sier at politiet har fått medhold i flere saker i retten.

– Det handler om trafikksikkerhet. Det handler om vedkommende er å se på som edruelige i veitrafikkens forstand. Hvis man ikke er edruelig, så vil man være en forhøyet veitrafikkrisiko, sier Talgø.

– Lønner seg ikke å være ærlig

For 19-åringen fra Romerike har tapet av førerkortet ført til at han mistet jobben. Nå må han levere rene urinprøver i flere måneder for å få lappen tilbake.

– Det eneste jeg har lært av dette er at man ikke bør være ærlig med politiet, sier han.