Mener Rygge Lufthavn kan bli militærflyplass igjen

Politikerne mener alt ligger til rette for at Rygge flystasjon kan bli dronesenter i fremtiden. Redaktøren for nettstedet aldrimer.no tror at flyplassen kan bli landets nest viktigste flybase.

Kjetil Stormark leser referater fra Regjeringens sikkerhetsutvalg

Kjeetil Stormark sier Forsvaret er i pengenød, og må tenke nytt. Derfor kan Rygge gjøre et gedigent comeback i Luftforsvaret.

Foto: Kjetil Solhøi / NRK

Kjetil Stormark er frilansjournalist og forfatter, og har i mange år fulgt Forsvaret, etterretningen og rikspolitikken tett.

Siden 2012 er det tenkt mange tanker og satt av mye penger til bruk av droner, spesielt i Luftforsvaret. Blant annet Norge ett av 13 land som investerer i milliardprosjektet Global Hawk , som skal overvåke enorme områder fra luften.

Global Hawk

Norge er blant annet med og finansierer utviklingen av Global Hawk-systemet, som amerikanerne tok i bruk i 2012.

Foto: HANDOUT / Reuters

«Luftforsvarets taktiske kommando, også kalt NAOC (Nasjonal luftoperasjonskommando), skal etter planen flyttes til Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) på Reitan utenfor Bodø. Men dette utredes flyttet til Rygge i Østfold, dersom dette gir driftsmessige og økonomiske fordeler for Forsvaret.», skriver Stormark i en artikkel på nettstedet aldrimer.no.

– Forsvaret har funnet ut at det er mye viktig infrastruktur som ligger klar på Rygge, sier Stormark til NRK Østfold.

– Jo dårligere råd Forsvaret faktisk får, jo mer sannsynlig er det at Rygge består og får en mer sentral rolle.

Droner og helikoptre

En dresskledd justisminister Anders Anundsen og flere andre står ved et helikopter på Rygge
Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Det er ifølge Stormark planlagt å legge en dronebase for Sør-Norge til Rygge, og det er mye annen viktig aktivitet man ser for seg lande her. Ikke minst en helikopterstyrke øremerket til bruk for norske spesialstyrker.

– Rygge vil på mange måter bli den viktigste flystasjonen for Luftforsvaret i Norge, med unntak av Ørlandet hovedflystasjon på Ørlandet i Trøndelag, der kampflyene skal være basert til vanlig, sier journalisten.

Positive politikere

Også politikerne er positive til økt aktivitet ved lufthavnen. Stortingsrepresentant Ingjerd Schou (H) mener at alt ligger godt til rette for at Rygge kan øke den eksisterende aktiviteten, og samtidig utvide.

– Nå skal forsvarets fagmilitære råd overlevere forslagene til regjeringen, som skal vurdere dette videre. Men vi ser at situasjonen i Europa har endret seg de siste to årene, og infrastrukturen ligger godt til rette for Rygge.

Stortingsrepresentanten har forventninger om at Rygge bør bli sentralt med i drøftingene om økt aktivitet. Hun mener at landet trenger en solid forsvarsoppbygging i østlandsområdet, og da blir Rygge et naturlig valg.

– Jeg mener det er gode begrunnelser som støtter om økt aktivitet på Rygge, sier Schou.

– En spennende tid i møte

Fylkesordfører Ole Haabeth (Ap) er forsiktig med å si at noe er i boks, men mener i likhet med Schou at østlandsområdet trenger en sterk militær flyplass.

– Dette vil være veldig bra for både Østlandet og Norge generelt. Vi trenger disse arbeidsplassene og en høy kompetanse i Østfold. Men ingenting er foreløpig avgjort.

Han mener det blir en interessant tid fremover.

– Det er interessante ting som er skissert i denne artikkelen, for det åpner for ganske bred aktivitet på flyplassen. Nå gjelder det å få gjennomført det, så det ikke blir bare med tanker.

Har troen på Rygge

Disse forslagene som er i ferd med å forankres hos forsvarssjefen og hans ledergruppe er under ferdigstilling, sier journalist Kjetil Stormark.

– Før vi kommer dit kommer det til å bli mye diskusjon og drakamp, påpeker Stormark, men foreløpig tyder mye på at Rygge ligger svært godt an til å komme styrket ut av Forsvarets omorganisering.