Har slettet informasjon

Næringsforeningen i Drammensregionen, DNF, har slettet informasjon på hjemmesiden om at foreningen er sekretariat for den lukkede herreklubben St. Olavs Klub. Styreleder i DNF, Ragnhild Larsen-Nyhus Haaning, sier i en e-post til NRK at siden er tatt ut i påvente av ny formulering, men at det per i dag ikke er fattet vedtak om at foreningen trekker seg ut av St. Olavs Klub.