Halden kommune skal kutte 80 årsverk

Halden kommune skal kutte 80 til 100 årsverk i løpet av året. Det vedtok kommunestyret i går kveld. Men opposisjonen har liten tro på at det blir gjennomført.

Halden kommunestyre

Halden kommunestyre behandlet budsjettet for 2014 på nytt i går.

Foto: Anne Ognedal

Etter en lang debatt med steile fronter ble det flertall for at Halden kommune skal gjennomføre betydelige kutt i antall ansatte. Det skal gi effekt fra neste år.

– Jeg tror ikke at den vanlige innbygger til å merke det i veldig stor grad. Men det er klart at det vil gå ut over tjenestenivået på enkelte områder, sa varaordfører Lena Karlsen (H) etter møtet.

Oposisjonen har imidlertid liten tro på at kuttene blir gjennomført, at flertallet har evne til å påse at administrasjonen gjennomfører de vedtak som er gjort.

Varaordfører Karlsen har langt større tro på at kuttene blir gjennomført:

– Jeg tror det at nå er administrasjonen og organisasjonen mye bedre rustet til å klare å gjennomføre det. Jeg tror på at det vil være gjennomførbart i løpet av 2014 og med effekt i 2015, sa Karlsen.

– Skuta i grøfta

Per Egil Evensen

Per Egil Evensen.

Foto: Anne Ognedal

Halden kommune står på Robek-lista, noe som betyr at fylkesmannen har et ekstra oppsyn med kommunens økonomi og at alle låneopptak kommunen ønsker å gjøre må godkjennes.

Budsjettet kommunestyret vedtok for 2014 ble ikke godkjent av fylkesmannen, og i går kveld ble det gjort et nytt forsøk på å få vedtatt et godkjent budsjett. Og på bakerste benk satt fylkesmann Anne Enger selv og fulgte med på debatten.

– Nå mener jeg at skuta i Halden er kjørt så langt ned i grøfta som det går an, sa Fremskrittspartiets Per Egil Evensen under debatten og foreslo konkurranseutsetting som en løsning.

Vil selge eiendommer

Arbeiderpartiets gruppeleder Per-Kristian Dahl kjørte på inntektsøkning som veien til bedre økonomi.

– I år skal det gi effekt å ta ut midler fra eiendom, så vi kan bruke det på å nedbetale gjeld. Dermed får kommunen mindre finansutgifter, da vil vi få en bedre løsning på det, sa Dahl.

Men varaordfører Lena Karlsen mente det ville monne lite for å bedre driftsbudsjettet:

– Om vi selger eiendommer, så vil det kunne gå til nedbetaling av gjeld, som kan føre til reduksjon i rentekostnader. Det er det eneste det kan føre til. Og det vil bedre på likviditeten. Men du får ikke noe bedre driftsbudsjett, sa Karlsen.