Hopp til innhold

Gigantunderskudd ved sykehus

300 årsverk kan bli kuttet ved Sykehuset Buskerud. Underskuddet blir trolig 70 til 100 millioner kroner mer enn først antatt.

Sykehuset Buskerud
Foto: NRK

Under styremøtet mandag informerte styret om at underskuddet ved sykehuset kan bli nærmere 200 millioner kroner.

Nestleder i styret, Trond Johansen, er sjokkert over tallene.

- Vi hadde fått signaler fra styreleder i Helse Sør-Øst om at det kun var små justeringer. Det er et sjokk å få dette i ansiktet.

Vil ramme pasienter

Per i dag er det 2600 årsverk ved Sykehuset Buskerud. I verste fall kan et underskudd på over 200 millioner bety at 300 av årsverkene må bort.

I følge Trond Johansen vil så store innsparinger måtte gå utover pasientene.

- Å skulle spare 130 millioner i seg selv vil bety at vi må redusere endel aktiviteter. Vi må redusere antall senger, og hvis vi da på toppen på spare 70 millioner kroner til snakker vi om dramatiske nedskjæringer på sykehusets virksomhet.

- Er det realistisk å spare 200 millioner kroner?

- Vi skal strekke oss langt for å kunne spare 100 millioner, sier Johansen.

Styremøte Sykehuset Buskerud

Styremøte Sykehuset Buskerud

Foto: Camilla Wernersen / NRK

Raserer tilbudet

Hanne Juritzen som er tillitsvalgt for de ansatte i Norsk Sykepleierforbund ved Sykehuset Buskerud, sier at et kutt på 200 millioner vil rasere tilbudet ved sykehuset.

- Det er bekymringsfullt og tragisk. Det er ingen forutsetninger som ligger til grunn for at sykehuset kan drive en forsvarlig helsebehandling lenger. Hvis kuttene blir så store vil det gå ut over pasientene. Vi kan ikke behandle så mange pasienter hvis det ikke er noen til å behandle dem.

Tallet som ble presentert for styret mandag kveld er basert på en regnemodell, og størrelsen på det virkelige underskuddet er foreløpig usikkert.

Klamrer seg til håpet

Marit Lund Hamkoll

Administrerende direktør Marit Lund Hamkoll, vil ikke spekulere i konsekvensene av innsparingene.

Foto: Camilla Wernersen / NRK

Marit Lund Hamkoll, som er administrerende direktør ved Sykehuset Buskerud, skal innen neste styremøte i desember legge fram forslag til hvordan sykehuset konkret skal spare inn pengene.

- Dette kommer til å bli svært vanskelig. Vi skal jobbe videre med dette, og vi kommer tilbake med utforringen når alt er klarlagt med Helse Sør-Øst etter 15. november. 

I mellomtiden klamrer nestleder Trond Johansen seg fortsatt til håpet.

- Vi har jo fortsatt håp om at det kan ligge feil i modellen, og at det kan endres noe på den slik at vi ikke kommer så dårlig ut. I tillegg har vi fått nyss om at Helse Sør- Øst har holdt igjen noe penger som ikke er fordelt, så vi kan håpe at noen av dem eventuelt faller på oss, sier han.

(NRK)