Gebyrer for 600.000

Under en storkontroll i Sarpsborg og på Svinesund lørdag ble det skrevet gebyrer og avgiftskrav for tilsammen 600.000 kroner.

Trafikkkontroll

Illustrasjonsfoto

Foto: Scanpix

Statens Vegvesen arrangerte kontrollen sammen med utrykningspolitiet og Tollvesenet.

105 personbiler og 26 vogntog ble kontrollert i kontrollene som ble holdt på fire forskjellige steder: i Borregårdsbakken, på rv 111 ved Glomma Papp, på Rv 111 ved Knatterud og på E6 ved Svinesund kontrollstasjon.

Storkontroll i Sarpsborg, 29.august 2009

 

Personbil

Vogntog

Antall kontrollerte teknisk

105

26

Antall gebyr ikke medbrakt eller
gyldig vognkort og førerkort

33

3

Antall gebyr bilbelte

29 gebyr av
2034 kontrollerte

 

Anmeldelser: Kjøring uten førerkort
(1 av de også oppgitt falsk ID)

2

 

Anmeldelser:  Kjøring med for stor tilhenger i
forhold til førerkort

7

 

Avskiltinger

7

 

Kontrollsedler

35

 

Kontrollerte vogntog

 

26

Vektgebyr

 

2 stk, tilsammen 48300 kroner

Kjøre- og hviletid

 

12 kontrollerte, 6 muntlige anmerkninger

Sikring av last

 

12 kontrollerte ok

Flyttet skillevegg i varebil

5 (vil få høye krav fra Tollvesenet)

 

Hastighet

120 kontrollerte, 13 forenklede forelegg

 

Promille

1 bilfører kjørt i påvirket tilstand

 

Årsavgift

1 bilfører betalt skyldig årsavgift på stedet